לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
קישורים
ארגון וניהול עסקים
   
  1 המרכז הישראלי לניהול
http://www.yoram.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=institute/index&inst_id=2931
 
  ביטוח וניהול סיכונים  
  1 אגודת האקטוארים
http://www.actuaries.org.il

 
  2 איגוד חברות הביטוח
http://www.igudbit.org.il/Index.asp?CategoryID=76

 
  3 גמל-נט
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx

 
  4 המפקח על הביטוח
http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp

 
  5 פנסיה-נט
http://pensyanet.mof.gov.il/Pensya/Pensya/UI/pensyaTsuotJs.aspx?demo=3

 
  בנקאות ושוק ההון
 
  1 בנק ישראל
http://www.bankisrael.gov.il

 
  2 הבורסה לניירות ערך
http://www.tase.co.il/tase

 
  3 הממונה על שוק ההון
http://www.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp

 
  יחסי עבודה
 
  1 ההסתדרות החדשה
http://www.histadrut.org.il

 
  2 המוסד לביטוח לאומי
http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

 
  3 התאחדות התעשיינים
http://www.industry.org.il

 
  4 משרד העבודה והרווחה
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha

 
  כלכלה וסטטיסטיקה
 
  1 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
http://www.cbs.gov.il/reader

 
  2 משרד האוצר
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAmof

 
  שיווק ופירסום
 
  1 איגוד השיווק הישראלי
http://www.otot.org.il

 
  2 איגוד חברות הפירסום
http://www.pirsum.org.il

 
  3 מכון היצוא
http://www.export.gov.il

 
  תיקשורת
 
  1 אגודת העיתונאים
http://www.jat.org.il

 
  2 איגוד ישראלי ליחסי ציבור
http://www.ispra.org.il

 
  3 מועצת העיתונות
http://www.m-i.org.il

 
  חשבונאות וביקורת
 
  1 לשכת המבקרים הפנימיים
http://www.iia.org.il

 
  2 לשכת רואי חשבון
http://www.icpas.org.il

 
  מקרקעין
 
  1 התאחדות הקבלנים
http://www.acb.org.il/site

 
  2 לשכת שמאי מקרקעין
http://www.landvalue.org.il/heb/content.php?index=51&supercat=0&s_category=17
 
האתר נבנה ע"י Click for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות