לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיי עבודה איכותיים quality of work life -
חילופים מיידיים replacement summaries -
חברת השמה assigning company -
חינוך איכותי כולל total quality education -
חוג איכות quality circle -
חיפוש search -
חוזה פסיכולוגי psychological contract -
חלוקת עבודה division of labor -
חונכות apprentice system -
חוסר אונים powerlessness -
חלוקת תפקידים functions division -
חוסר גמישות inelasticity -
חלוקת תפקידים אופקית horizontal division of functions -
חוסר הוגנות unfair discrimination -
חלוקת תפקידים אנכית vertical division of functions -
חוסר הנחיה normlessness -
חניכות apprenticeship -
חוסר משמעות meaninglessness -
חנפנות flattery -
חוסר צדק inequities -
חסר עומס under load -
חופש מידע freedom of information -
חטטן פשעים muckraker -
חקירת רקע background investigation -
חיברות socialization -
חקר מורל morale study -
חיברות ארגונית organizational socialization -
חקר מניעים motivation research -
חקר פרשה case study -
חיזוי משאבי אנוש human resources forecasting -
חריצות plug ecnegilid -
חיזוק reinforcement -
חשבונאי accountant -
חיזורין rotation -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות