לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הסמלה בלתי פורמלית informal codification -
האצלה delegation -
הסתגלות לעבודה adjustment to work -
האצלת סמכויות delegation of authority -
העברה transfer -
הבלעת מידע information absorbing -
העברה (2) transference -
הבנה מילולית literal understanding -
הבניה structuring -
העסקה employment -
הבניית פעילויות structuring of activities -
הבנת תפקיד position understanding -
הערכה appraisal -
הגברת קצב speed-up -
הערכה (2) evaluation -
הגדרת תפקיד job definition -
הערכה מקצועית professional valuation -
הגינות מיון classification honesty -
הערכה משותפת mutual rating -
הגנת הפרטיות privacy protecting -
הערכה מתמשכת continuous evaluation -
הגשמה עצמית self fulfillment -
הערכה עצמית self appraisal -
הדדיות interaction -
הערכה קבוצתית group appraisl -
הדוניזם hedonism -
הערכת ביצוע performance appraisal -
הדמיה simulation -
הערכת הישגים performance rating -
הדרכה training -
הערכת כפופים subordinates appraisal -
הדרכה לרגישות sensitivity training -
הערכת ממונים superiors appraisal -
הדרכה מובנית built-in training -
הערכת משרות position evaluation -
הדרכה מחדש retraining -
הערכת עובדים merit rating -
הדרכה מחוץ לעבודה off the job training -
הערכת עיסוקים job evaluation -
הדרכה קדם שירותית pre-service training -
הערכת עמיתים peer appraisal -
הדרכה תוך התפקיד on-the-job training (OJ) -
הערכת תכנית הדרכה training program evaluation -
הערת גיליון marginalia -
הדרכת יחסי עיסוק job relations training (JRT) -
העשרת עיסוקים job enrichment -
הדרכת מוכרנים salespeerson training -
העשרת עיסוקים אישית tnemhcirne personal job -
הדרכת מעריכים appraisers training -
העשרת תפקיד position enrichment -
הדרכת עובדים employees training -
הדרכת שיטות עיסוק job methods training (JMT) -
הפחתה attrition -
הוגנות equity -
הפנמה internalization -
הודעה notice -
הפנמת מטרות משנה sub-goals internalization -
הודעת פיטורים redundancy notice -
הוליזם holism -
הפרדה segmentation -
הון אנושי human capital -
הפרה infraction -
הון חברתי social capital -
הפתעה surprise -
הוצאת אוויר blow-off steam -
הצבה assignment -
הוראה instruction -
הוראות הדרכת עיסוק job instruction training (JIT) -
הצגה מראש מוחשית של תפקיד realistic job previews (RJP) -
הצטרפות accession -
הזדמנויות opportunities -
הצעת עבודה job offer -
הזדמנות קידום promotion opportunities -
הקבצת מטלות duties grouping -
הזדמנות שווה לתעסוקה equal employment opportunity -
הקבצת עיסוקים jobs grouping -
הזייה reverie -
הקצאת עבודה allocation of work -
החזיה מרחבית visualization -
הרחבת עיסוק job enlargement -
החזר הוצאות reimbursement -
הרחבת תפקיד position enlargement -
החלטה להשתתף decision to participate -
הרצאה lecture -
החלטה מוטעית חיובית false positive decision -
השוואת גורמים factor comparison -
החלטה מוטעית שלילית false negative decision -
השוואת זוגות pair comparison -
הטיה לחומרא strictness bias -
השכלה פורמלית formal education -
הטיה לקולא leniency bias -
הטיית מראיין interviewer bais -
השלמה resignation -
הטית מרכז central tendency -
הטית קצוות extremist tendency -
השמה לעיסוק job placement -
הטלה פנימה introjection -
השמה מחדש reassignment -
הטמעה assimilation -
השעיה suspension -
הטמעת יעדים target assimilation -
השפעה persuasion -
הטפת מוסר gnisilarom -
השפעה חיצונית external influences -
היטל projection -
השפעת מעריך appraisor influence -
היעדר אתגר absence of challenge -
השפעת ניגודים contrast effect -
היעדרות absence -
השפעת סטריוטיפ stereotype effect -
היקף תפקיד tour of duty -
השקעה כללית בהון אנושי general investment in human capital -
הישג achievement -
השקעה ספציפית בהון אנושי specific investment in human capital -
הישגי סטטוס status attainment -
השתייכות relatedness -
הישגיות attainment -
השתמטות soldiering -
הכוונה work instruction -
השתתפות ישירה direct participation -
הכחשה denial -
התאמת יתר Over qualification -
התווית אסטרטגיה strategic gating -
הכנת משאבי אנוש human resources preparation -
הכשרה training -
התייעצות מנחה directive counseling -
הכשרה מקצועית professional training -
התיישנות כישורים skills obsolescence -
הכשרה מתוכננת planned training -
התלכדות קבוצתית group cohesiveness -
הכשרה תוך כדי עבודה on the job training (OJT) -
התמדה inertia -
התמחות specialization -
המחרת עיסוק job pricing -
הנדסת אנוש human factors engineering -
הנחת אספסוף rabble hypothesis -
התנהגות דפנסיבית defensive behavior -
הנעה motivation -
התנהגות מכשילה dysfunctional behavior -
הנעה למצוינות elite directed motivation -
התנהגות מסוג א A type behavior -
הנעה תת־הכרתית unconscious motivation -
התנהגות מסוג ב B type behavior -
הנעה, תורת motivation theory -
התנהגות מתגוננת defensive behavior -
הנעל השנייה the-other-shoe -
התנהגות מתוך מפח frustrated behavior -
הסגת גבול encroachment -
התניית הפעלה operant conditioning -
הסכמת מעמד status agreement -
התערבות בתהליך process intervention -
הסמכה authorization -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות