לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דביורוקרטיזציה debureaucratization -
דירוג על פי נקודות point method rating -
דגם אפיוני עיסוק job chacteristics model -
דירוג עמיתים peer ranking -
דגם גלישה spillover model -
דירוג תיאורי עסקים grade description system -
דגם המשכיות continuity model -
דמוקרטיה democracy -
דגם הפרדה segmentation model -
דמות האני ego image -
דגם פיצוי compensation model -
דמיון reverie -
דהירה runaway -
דמיון (2) similarity -
דעה מוקדמת prejudice -
דוח בקרת עיסוק job control statement -
דעיכת קריירה carreer decline -
דחיית מידע deferment of information -
דפנסיביות defensive -
דחיסות שכר wage compression -
דרג level -
דחף drive -
דרג אי־כושר unfitness level -
דיוקן profile -
דרג ראשון first level -
דיכוי repression -
דרגה rank -
דימוי עצמי self image -
דרגי פיקוד levels of control -
דרגת חופש degree of freedom (D.O.F) -
דרושים want ads -
דיספונקציה disfunction -
דרישות ביצוע performance demands -
דירוג ranking -
דרישות הדדיות requirements interaction -
דירוג אחיד uniform grading -
דרישות מקדמיות preliminary demands -
דירוג אישיות personality rating -
דרישות עיסוק occupation demands -
דירוג מוערכים appraised grading -
דרישות תפקיד job requirements -
דרישת תפוקה output demand -
דירוג מקצועי professional grading -
דירוג משרות grading of posts -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות