לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גיוס עובדים staff recruitment -
גדה אחת single strand -
גיליון נתונים אישי personal data sheet -
גורם הפרשה allowance factor -
גינונים mannerism -
גורם הרשאה allowance factor -
גורם חיצוני extrinsic factor -
גישה אנליטית analytical approach -
גורם ממריץ incentive factor -
גישה אפוטרופסית לפיקוח custodial approach to supervision -
גורם מניע motivator factor -
גישה הוליסטית holistic approach -
גורם ספציפי specific factor -
גישה חברית לפיקוח collegial approach to supervision -
גורם פנימי intrinsic factor -
גישה יחידאית unitary approach -
גורם קבוצתי group factor -
גישה פונקציונלית functional approach -
גורמי הגיינה hygiene factors -
גישה תומכת לפיקוח supportive approach to supervision -
גורמי מוטיבציה motivation factors -
גישת אינסטינקטים instincts approach -
גורמי סיפוק satisfaction factors -
גישת הון אנושי human capital approach -
גורמי עיסוק job factors -
גישת מודעות awareness approach -
גורמי שיוך ascription factors -
גלישה spillovers -
גזברות treasureship -
גלישה הפוכה reverse spillover -
גזר ומקל carrot and stick -
גמול עבודה work remuneration -
גיוס recruiting -
גרימה הדדית reciprocal causation -
גיוס באירועים מיוחדים special events recruiting -
גריסה jawboning -
גיוס מוכרנים recruiting of salesperson -
גרפולוגיה graphology -
גיוס משאבי אנוש human resources recruiting -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות