לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
בדיקה רפואית . medical examination -
בדיקת המלצה reference check -
ביקוש לכוח אדם personnel demand -
בדיקת כשירות qualification check -
בית דין משמעתי disciplinary court -
בוחן מאבחן diagnostic test -
בכירות seniority -
בוחן תקני .standardized test -
בלתי אישי personality im -
בחינה amination ex -
בלתי מרוצים dissatisfiers -
בניית אימפריה empire building -
בחינה סוציומטרית sociometric testing -
בחירה selection -
בניית צוות team building -
בחירה כפויה forced choice -
בחירה כפויה של דו"חות ביצוע forced choice performance report -
בסיס סמכות authority basis -
בחירת עמיתים peer nomination -
בסיסי תגמול reward bases -
בידוד isolation -
בעיטה כלפי מעלה kicked upstairs -
בידול discrimination -
בקרה עצמית self control -
ביולטין bulletin . -
בקרת מוכרנים salesperson control -
ביורופתולוגיה bureaupathology -
בקרת פריון productivity control -
ביטחון security -
בקשה application -
ביצוע ממוצע average performance -
בר-גמול remunerable -
ביצוע, ניתוח analysis of performance -
בר-העסקה employable -
ביקורת הרסנית destructive critique -
בר-סמכא authority -
ביקורת כוח אדם personnel audit -
ברות קידום promotability -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות