לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תכנון קריירה career planning -
תכנות תיאום ארגוני organizational coordination planning -
תגובת הד feedback -
תלונה complaint -
תגמול בלתי מוחשי intangible rewards -
תמונת הארגון organizational charter -
תגמול לא־כספי nonfinancial compensation -
תמחירן cost accountant -
תגמול פנימי intrinsic rewards -
תמיכה back-up -
תגמולים צודקים equitable rewards -
תמריץ incentive -
תדרוך קבוצתי group instruction -
תנועת עובדים workers flow -
תדריך instruction -
תנור חם hot-stove -
תהליך למידה learning process -
תסמונת ארגון־הערכה־הדרכה organizing evaluating and coaching syndrome -
תהליך מזיגה fusion process -
תעמלני מכירות missionary salepople -
תהליך מיון classification process -
תפיסה perception -
תהליך תקשורת communication process -
תפיסה הומנית humane concept -
תואמן conformist -
תפיסה חזותית visual perception -
תואר title -
תפיסה מכניסטית mechanistic concept -
תואר משרה title of position -
תפיסה מרחבית spatial perception -
תוכנית אוריינטציה orientation program -
תפיסת תגמולים צודקים perceived equitable rewards -
תוכנית הצעות suggestion program -
תפעול משאבי אנוש human resources operating -
תפקיד position -
תוכנית תמרוץ incentive plan -
תועלתנות utilitarianism -
תפקיד (3) function -
תופעת תזוזה מסוכנת risky shift phenomenon -
תפקיד העסקה employment function -
תוצא אחרונות recentness effect -
תפקיד מפיץ disseminator role -
תוצא דמיון similarity effect -
תפקיד סופי terminal position -
תוצא הילה halo effect -
תפקיד עיקרי major duty -
תוצא ניסיון experience effect -
תפקיד קטן minor duty -
תוצא סטריוטיפ stereotype effect -
תוצאה outcome -
תפקידים מנוגדים incompatible functions -
תוצאה ברמה ראשונה first level outcome -
תוצאה ברמה שנייה second-level outcome -
תוצאה סופית end results -
תוצאות מעמד status consequence -
תקופת סטאז' interneship -
תורות הנעה וסיפוק contents motivation theories -
תקופת תרבות culturation period -
תורות תוכן substance theories -
תקנון כישורים skills standardizastion -
תקנון משכורת salary standardization -
תורת הוגנות equity theory -
תקנון עיסוק job standardization -
תורת הנעה motivation theory -
תקני ביצוע עיסוק job performance standards -
תורת הנעה (2) drive theory -
תקפות הערכה valuation validity -
תקפות מבחנים test validity -
תורת חיזוק reinforcement theory -
תקפות מבנית validity construct -
תורת למידה learning theory -
תקפות ניבויית predictive validity -
תורת מטרה goal theory -
תקפות שיטות מיון classification methods validity -
תורת מניע - היגיינה motivator-hygiene theory -
תקפות תיאורית descriptives validity -
תורת ציפיות expectation theory -
תקציר abstract -
תורת תהליך process theory -
תקרית מסוכנת critical incident -
תחביב hobby -
תחזוקה maintenance -
תקרת זכוכית glass ceiling -
תחזוקת משאבי אנוש human resources maintenance -
תקשורת communication -
תחלופת עובדים labor turnover -
תקשורת בין אישית interpersonal communication -
תחליפי מנהיגות leadership substitutes -
תקשורת הדדית mutual communication -
תיאום הדדי mutual coordination -
תקשורת כלפי מטה downward communication -
תיאור עיסוק job description -
תקשורת כלפי מעלה upward communication -
תיבת הצעות suggestion box -
תיוג labeling -
תקשורת פורמלית formal communication -
תיווך commission trade -
תרכיב קבוצתי group composition -
תיק אישי personal file -
תרשים חילוף replacement chart -
תיק פרט item file -
תשבוץ situs -
תכולת עיסוק job content -
תת־מבחן sub-test -
תכנון כוח אדם manpower planning -
תת־מטלה sub-duty -
תכנון משאבי אנוש human resources planning -
תת־נבחרים under chosen -
תכנון משרות positions planning -
תת-תעסוקה hidden unemployment -
תכנון מתואם coordinative planning -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות