לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שיטה מילולית essay method -
שאילת שאלות questioning technique -
שיטות הדרכה training techniques -
שאיפה aspiration -
שאלה אמפירית empirical quation -
שיטת ועידה conference method -
שאלה ותשובה (שו"ת) question and answer -
שיטת חבר buddy system -
שאלה סגורה closed end question -
שיטת ננקו Nenko system -
שאלה פריסקריפטיבית prescriptive question -
שיטת נקודות points system -
שאלה פתוחה open end question -
שיטת סידור ranking system -
שאלה תאורטית theoretical question -
שיטת סיווג classification method -
שאלה תיאורית descriptive question -
שיטת תקרית incident method -
שאלון questionnaire -
שיכנוע אישי presonal influence -
שאלון אישיות ישיר direct personality questionnaire -
שילוב אופקי horizontal integration -
שאלון אישיות עקיף indirect personality questionnaire -
שילוב אנכי vertical integration -
שאלון ביוגרפי biographic questionnaire -
שימור הון אנושי human capital maintenance -
שאלון מניעים motives questionnaire -
שימור קריירה career maintenance -
שאלון נטיות interest questionnaire -
שינוי בידע change in knowledge -
שאלון ניתוח תפקיד position analysis questionnaire -
שינוי התנהגות behavioral change -
שאלון תיאור עצמי self description questionnaire -
שינוי עמדה attitude change -
שאלת הפיס sixty-four thousand dollar question -
שיעור בחירה selection ratio -
שאלת מפתח key question -
שיעור בסיס base rate -
שביעות רצון satisfaction -
שיעור בררה selection ratio -
שיעור הצטרפות accession rate -
שוויון equality -
שיעור חומרה severity rate -
שוחד מסחרי commercial bribery -
שיעור פרישה separation rate -
שולחן עגול round table -
שומה עצמית self-assessment -
שכנוע persuasion -
שונות שגיאה error variance -
שכנוע מוסרי moral suasion -
שחזור מדידות reconstruction of measurements -
שלבי פיקוד levels of control -
שחיקה burnout -
שלבי קריירה career stages -
שחיקת כושר ability erosion -
שלשלת line -
שטחות facets -
שלשלת פיקוד chain of command -
שטיפת מוח brainwashing -
שפת גוף body language -
שטף מילולי verbal fluency -
שרשרת אקראית probability chain -
שיבוץ placement -
שרשרת אשכולות cluster chain -
שיוך ascription -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות