לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רואה חשבון זוטר junior accountant -
ראיון interview -
רווחת עובדים workers welfare -
ראיון איכותי qualitative intervew -
רוטציה rotation -
ראיון אישי personal interview -
ראיון בדואר mail interview -
ראיון בטלפון telephone interview -
רזיגנציה resignation -
ראיון העסקה employment interview -
ריאיון interviewing -
ראיון הערכה תקופתי periodic appraisal Interview -
ריכוז pool -
ראיון כמותי quantitative interview -
ריכוז בעבודה concentration in market -
ראיון לא מובנה unstructured interview -
רכיב עיסוק job component -
רכילות gossip -
ראיון מובנה structured interview -
רכישת מיומנות acquiring of skill -
ראיון מובנה בחלקו partly structured interview -
רלוונטיות relevance -
ראיון מובנה ישיר direct structured niterview -
רמה מקצועית occupational level -
ראיון מועמדים candidates interview -
רמת ידע knowledge level -
ראיון מיקוד קבוצתי focus group interview -
רמת שאיפה aspiration level -
ראיון סגור structured interview -
רפרסיה Repression -
ראיון עומק depth interview -
רצייה חברתית social desirability -
ראיון עזיבה exit interview -
רקע background -
ראיון פנים אל פנים face to face interview -
ראיון פרישה retirement interview -
רשימת בקרה משוקללת weighted check list -
ראיון פתוח unstructured interview -
רשימת חילופים replacement summaries -
ראיון שולחן עגול round-table interview -
רשם registrar -
ראיון, סקרי interview surveys -
רשת קריירה career network -
רגרסיה regression -
רשת שמועות informal communication -
רואה חשבון בכיר senior accountant -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות