לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קו תיכון middle line -
קבוצה אדישה apathetic group -
קואורדינציה coordination -
קבוצה אוטוקרטית autocratic group -
קונפליקט conflict -
קופאי cashier -
קבוצה בלתי רשמית unofficial group -
קורות חיים curriculum vitae (C.V.) -
קיבעון fixation -
קבוצה דמוקרטית democratic group -
קידום promotion -
קבוצה חברתית social group -
קפצן job hopper -
קבוצה מבוססת established group -
קצב עבודה נורמלי normal work speed -
קבוצה מוגנת protected group -
קריטריון criterion -
קבוצה ראשונית primary group -
קריטריון מצרפי aggregate criterion -
קבוצה שמרנית conservative group -
קריטריון מרובה multiple criterion -
קבוצה שניונית secondary group -
קריטריון תפקודי functional criterion -
קבוצת דיון debate group -
קריירה career -
קבוצת השתייכות membership group -
קריירה אישית individual career -
קבוצת התייחסות reference group -
קריירה אנכית vertical career -
קריירה ארגונית organizational career -
קריירה יציבה stable career -
קבוצת התמודדות encounter group -
קבוצת עבודה working party -
קריירה מקצועית professional career -
קריירה משתנה variable career -
קבוצת עבודה סוציו־טכנית socio-technical working group -
קריירה סיבובית rotating career -
קבוצת פקודות command group -
קריירה קווית linear career -
קביעת מטרות משותפת mutual goal setting -
קדם־מבחן pretest -
קרן השתלמות study fund -
קדם-שירות pre service -
קשר מונוטוני monotonic relation -
קו line -
קו ראשון first line -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות