לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עוצמה power -
עבודה לסירוגין intermittent work -
עושר עיסוק job richness -
עבודה שחורה unskilled work -
עידוד מוטיבציה motivation encouragement -
עבודת ידיים manual work -
עייפות fatigue -
עבודת יתר overwork -
עיסוק job -
עבודת כפיים manual work -
עיסוק (2) occupation -
עבודת משרד office work -
עיסוק גבוה high occupation -
עדיפות חלוקת זמן priority-time sharing -
עיסוק נמוך low occupation -
עובד בעל כושר ablebodied laborer -
עובד ייצור production worker -
עובד מדעי scientific employee -
עובד מנהל manager worker -
עובד מקצועי professional worker -
עובד משני secondary worker -
עיצוב עבודה work design -
עובד נאמן loyal worker -
עיצוב עיסוק job design -
עובד נודד itinerant worker -
עובד עונתי seasonal worker -
עיצוב קריירה career design -
עובד פרה־רפואי paramedical worker -
עובד פשוט common laborer -
עיקרון הדוניסטי hedonistic principle -
עובד רב־נאמנויות multiallegiant worker -
עיקרון הדמוקרטיה democracy principle -
עובד שאינו מנהל non-manager worker -
עיקרון המראה mirror principle -
עובד תעמלן missionary worker -
עכבה inhibition -
עובדי שדה field staff -
עכבה מראש proactive inhibition -
עובר אורח passer-by -
עלון פנימי house organ -
עוגן התנהגותי behavioral anchor -
עמדה position -
עוגן קריירה career anchor -
עמית peer -
עודף מידע information overload -
עקומת לקחים learning curve -
עוזר assistant -
עקומת ניסיון experience curve -
עוזר למנהל assistant -
עקומת פיליפס Phillips curve -
עומדה position -
עקומת שכר wage curve -
עומס חסר איכותי qualitative underload -
עקיפת סמכות circumventing of authority -
עומס חסר כמותי quantitative underload -
ערך valence -
עומס יתר כמותי quantitative overload -
ערך קבוע constant value -
ערכיות valence -
ערר protest -
עומק עיסוק job depth -
עשיית קריירה carreer making -
עתידנות futurasis -
עוסק חוץ field employee -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות