לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סולם הערכה שגרתי conventional rating scale -
סולם התנהגויות behaviorally based scales -
סביבת עיסוק job environment -
סולם התקדמות עיסוקים job ladder progression -
סגולה attribute -
סגילות adaptability -
סולם מעורב תקן mixed-standard scale -
סגל טכני technostructure -
סולם עוגן התנהגותי behaviorally anchored rating scale -
סגל מנהלתי support staff -
סולם עונשים penalty scale -
סגן assistant -
סולם עיסוקים positions scale -
סולם ציפיות התנהגותיות behavioral expectations scale -
סדנת קריירה carreer workshop -
סולם תצפית התנהגותי behavioral observation scale -
סובלימציה sublimation -
סופר אגו super ego -
סוג class -
סוציאליזציה socialization -
סוג מקצועי professional grade -
סוציאליזציה ארגונית organizational socialization -
סוג משרה class of position -
סוציודרמה sociodrama -
סוחר מוסמך authorized dealer -
סוכן agent -
סוכן אזורי regional agent -
סוכן איסוף collectinig agent -
סוציומטרייה sociometrics -
סוכן בלעדי sole agent -
סטאז' internship -
סטנדרטיזציה standartization -
סוכן גבייה colecting agent -
סטראוטיפ stereotype -
סוכן דל-קרדרה del credere agent -
סיבתיות causation -
סוכן הפצה distributing agent -
סידור עיסוקים ranking system -
סוכן יבוא import agent -
סיווג classification -
סוכן יצוא export agent -
סיווג מקצועי occupational classification -
סוכן לא מקצועי non professional agent -
סיווג משרות position classification -
סוכן מורשה authorized agent -
סיווג עיסוקים job classification -
סוכן מיוחד special agent -
סיוע לפיקוח supportive supervision -
סוכן מיקרי account agent -
סיירות scouting -
סוכן מסחרי commercial agent -
סיכת חיבור linking pin -
סוכן מפעלים manufacturer's agent -
סימולציה simulation -
סוכן מקצועי professional agent -
סיקור שדה field review -
סוכן משנה sub agent -
סכסוך בין שליחותי intersender conflict -
סוכן נוסע travelling salesperson -
סכסוך בין־אישי interpersonal conflict -
סוכן סיטונאי wholesale agent -
סכסוך הרבים collective dispute -
סוכן עמיל commission agent -
סכסוך תוך קבוצתי intragroup conflict -
סוכן עצמאי independent agent -
סוכן רכישה purchasing agent -
סמי־אקדמאי semi-academic -
סוכן שילוח forwarding agent -
סמכות אישית personal competence -
סוכן שינוי change agent -
סמכות בשל ידע authority of knowledge -
סוללת הישגים achievement battery -
סמכות בשל מצב authority of situation -
סוללת מבחנים battery of tests -
סקר לאבחון עיסוקים job diagnostic survey -
סולם בחירה כפויה forced choice scale -
סקר עמדות attitude survey -
סולם גרפי trait-graphic scale -
סתירה בין מניעים conflict of motives -
סולם דרגות grades scale -
סתירת גישה־גישה approach- approach conflict -
סולם הערכה rating scale -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות