לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון משאבי אנוש
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניעות עולה upwardly mobile -
נבאים signals -
ניעות תוך־דורית intrageneration mobility -
נוהל תעסוקה employment rules -
ניעות תעסוקתית occupational mobility -
נורמה norm -
ניקוד point system -
ניתוח אירוע case analysis -
נטייה למרכז central tendency -
ניתוח ביצועים analysis of performance -
נטייה לקצוות polar tendency -
ניתוח ביקוש לכוח אדם personnel demand analysis -
ניבוי ארוך טווח Longitudinal prediction -
ניתוח גרפולוגי graphological analysis -
ניבוי נכון accurate prediction -
ניתוח דיוקן profile analysis -
ניגוד conflict -
ניתוח כמות עבודה workload analysis -
ניגוד יחיד־תפקיד individual-role conflict -
ניתוח משרה position analysis -
ניהול חבר עובדים personnel management -
ניתוח עיסוק job analysis -
ניהול כוח אדם personnel management -
ניתוח עיסוק (2) occupational analysis analysis -
ניהול כפול multiple management -
ניהול משאבי אנוש human resources management -
ניתוח עיסוקים איכותי qualitative job analysis -
ניהול ענייני עובדים personnel management -
ניתוח עיסוקים כמותי quantitative job analysis -
ניהול קריירה carreer management -
ניידות עובדים workers mobility -
ניתוח עלות כוח אדם labour cost analysis -
ניתוח פעילות gap analysis -
ניכור alienation -
ניתוח שוק עבודה labor market analysis -
ניכור בעבודה alienation at work -
ננקו Nenko -
ניסיון experience -
נסיגה regression -
ניסיון צולב cross experience -
ניסיון, עקומת experience curve -
נפוטיזם nepotism -
ניעות אופקית horizontal mobility -
נציגי מכירות sales representative -
ניעות אנכית vertical mobility -
נקודה קריטית critical point -
ניעות בין־דורית inter-generation mobility -
נקודות קיטוע מרובות multiple cutoff points -
ניעות חברתית social mobility -
נשירה טבעית natural wastage -
ניעות מקצועית occupational mobility -
נתונים ביוגרפים biographical data -
ניעות עובדים labor mobility -
נתונים מזהים identifying data -
ניעות עובדים אופקית horizontal labor mobility -
ניעות עובדים אנכית vertical labor mobility -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות