לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דילדול deplation -
דבק נגרים carpenters glue -
דילול dilution -
דבקות cohesiveness -
דגימה לא-מחזורית non-cycle sampling -
דינמיקה עסקית industrial dynamics -
דגימה מחזורית cycle sampling -
דגימה עוקבת sequential sampling -
דינמיקת מערכות systems dynamics -
דגימת עבודה work sampling -
דירוג grading) -
דגימת פעילויות activity sampling -
דירוג אדם אדם man-to-man rating -
דגימת קבילות acceptance sampling -
דירוג חלופות alternatives rating -
דגימת תהליך process sampling -
דגם model -
דליפה leakage -
דגם מוצר prototype -
דגם ניסויי pilot model -
דואופול duopoly -
דמי ניהול management fee -
דואופסון duopsony -
דעיכה decline -
דוגמה sample -
דעיכת מוצר decline of product -
דוח בעלי עיסוק jobholder report -
דפוס גמולים תעסוקתיים occupational reinforcer pattern -
דוח הפעלה operating report -
דפוס מכני mechanic pattern -
דוח השפעה impact statement -
דריגה grading -
דוח השפעה חברתית social impact statement -
דרישה Requirement -
דוח התקדמות progress report -
דרישה כוללת general requirement -
דוח זרימה flow statement -
דרישה לא־מתוקצבת unbudgeted requirement -
דוח חיסכון savings report -
דרישה מפורטת itemized requirement -
דוח חריגים exception report -
דרישה מתוקצבת budgeted requirement -
דוח ייצור production statement -
דרישה נטו מצטברת accumulated net requirement -
דוח ספירה counting report -
דרישות ברוטו gross requirements -
דוח פונקציונלי functional statement -
דרישות נטו net requirements -
דיווח עבודה job report -
דרישת רכש purchase requisition -
דיווח פנימי internal reporting -
דיווח צבר backlog reporting -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות