לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גורמי מזל chance factors -
גאנט Gant -
גורמי סיכון risk factors -
גבוה-נמוך, שיטת high-low method -
גורמי תחזוקה maintenance factors -
גבולות בקרה control limits -
גורמי תיאום coordination factors -
גבולות יכולת ייצור production possibility frontier (fpp -
גידול משאב בשל שינוי טכני resource augmenting because of technical change -
גודל הזמנה order size -
גיזום מוצר product pruning -
גודל הזמנה כלכלי economic order quantity [EOQ] -
גיליון עלות cost sheet -
גודל הזמנה קבוע fixed order quantity -
גימור מוצר product finish -
גודל כלכלי economic lot -
גישה ברמת מיקרו micro level approach -
גודל מדגם sample size -
גישה סוציוטכנית socio-technical approach -
גודל מזערי ליעילות minimum efficient scale -
גישת מוצר product concept -
גולמנות משאבים lumpiness of resources -
גישת מערכות system approach -
גישת תפוקות output approach -
גורם factor -
גישת תשומות input approach -
גורם אי-התאמה supersession factor -
גל שלישי של שינויים third wave of change -
גורם איכותי qualitative factor -
גלישה overflow) -
גורם אישי זמני temporary personal factor -
גורם בלתי נשלט uncontrollable factor -
גמול bonification -
גורם מגביל limiting factor -
גמול תעסוקתי occupational remuneration -
גורם מערכתי system element -
גמישות elasticity -
גורם משותף common factor -
גמישות ייצור elasticity of production -
גורם עבירה lapse factor -
גמישות פיננסית financial flexibility -
גורם קריטי critical factor -
גמישות תחלופה substitution elasticity -
גורם שימוש use factor -
גפה stiky ribbon -
גורם שימושיות utilization factor -
גרף בקרה control graph -
גורמי ייצור factors of production -
גרף בקרת תכונות attributes control graph -
גורמי ייצור משתנים variable factors of production -
גורמי ייצור קבועים fixed factors of production -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות