לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
בלאי הנדסי (פיסי) physical amortization -
בגרות מוצר maturity of product) -
בלאי סביר reasonable amortization -
בדיוק בזמן just in time [JIT] -
בדיקה בעין eyeball control -
בלייה וכלייה wear and tear -
בדיקה צולבת cross section test -
בליל mix. -
בדיקה של מאה אחוזים hundred percent screening inspection -
בניית מודל modelling -
בדיקת נקודה spot testing -
בסיס אפס zero base -
בדיקת סטייה variance examination -
בסיס הקצאה allocation base -
בדק overhaul -
בסיס מבצע campaign basis -
בוחן criterion -
בסיס עבודות גמורות complited contrat base -
בסיס פעילות activity base -
בעיית מלאי סטטי static inventory problem -
בזבוז waste -
בערובה in bond -
בקורת טיב quality control -
בחינה פיסית physical examination -
בקי expert -
בחינה קריטית critical analysis -
בקרה control -
בחינת ביצועים performance test -
בקרה אוטומטית automatic control -
בקרה יחידתית unit control -
בחינת יעילות efficiency test -
בקרה ישירה direct control -
בחינת מיומנות dexterity test -
בקרה מכוונת steering controls -
בחינת מלאי inventory observation -
בקרה מתקנת corrective control -
בחינת נקודת איזון breakeven analysis -
בקרה על פי משתנים variables control -
בחינת תכליתיות effectiveness test -
בקרה על פי תכונות attributes control -
בחירת הזמנות אקראית random selection of orders -
בקרה תקציבית budgetary control -
בטיחות safety -
בקרה, עיקרון control concept -
בידוד isolation -
בקרת איכות quality control -
ביוני bionic -
בקרת איכות כוללת total quality control -
ביורוקרטית מכונה machine bureaucracy -
בקרת איכות סטטיסטית statistical quality control -
ביזור רכש purchasing decentralization -
בקרת אפס ליקויים zero defects programme -
בינה מלאכותית artificial intelligence -
בקרת אצווה batch control -
ביצוע performance -
בקרת ביצוע operational control -
ביצוע אינסטרומנטלי instrumental performance -
בקרת הזמנות orders control -
ביצוע אישי personal performance -
בקרת התקדמות progress control -
ביצוע הבעתי expressive performance -
בקרת התקשרות commitment control -
ביצוע כולל total performance -
בקרת חומרים material control -
ביצוע נורמטיבי normative performance -
בקרת חלקי מפתח key parts control -
ביצוע ניהולי managerial performance -
בקרת ייצור production control -
בקרת כוח אדם manpower control -
ביצוע שוטף current performance -
בקרת מכונות machines control -
ביצוע, ניתוח operations analysis -
בקרת מלאי inventory control -
בקרת מלאי בסיסי base stock control -
ביקורת inspection -
בקרת מלאי בעתודה reserve inventory control -
ביקורת (2) control -
בקרת מלאי מתמיד perpetual inventory control -
ביקורת איכות quality control -
ביקורת משאבים resources audit -
בקרת משוב feedback control -
ביקורת ציות compliance audit -
בקרת סחורות merchandise control -
ביקורת קו line control -
בקרת עלויות cost control -
בקרת פרוייקטים projects control -
ביקורת תהליכים process inspection -
בקרת פריון productivity control -
ביקוש demand -
בקרת תהליכים process control -
ביקוש בלתי מותנה independent demand -
בקרת תהליכים סטטיסטית statistical process control (cps) -
ביקוש חילוף replacement demand -
בקרת תפוקה output control -
בקרת תפעול כולל total operation control -
ביקוש יורד declining demand -
בקרת תשומה input control -
ביקוש לגורם factor demand -
ביקוש מותנה dependent demand -
בקשה לקבלת הצעות request for proposal -
ביקוש ניגזר derived demand -
בקשה לקבלת מידע request for information -
ביקוש סטוכסטי stochastic demand -
בקשה לקבלת ציטוט request for quotation (qfr) -
ביקוש עונתי seasonal demand -
בר חליפין fungible -
ביקוש רדוף chasing demand -
בר ייצוג fungible -
בר שימוש applicable -
בית מלאכה workshop -
בר תחולה applicable -
בלאי amortization -
ברית קבוצתית group coalition -
בלאי בלתי סביר unreasonable amortization -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות