לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רכישת ידע knowledge purchase -
ראות visibility -
רכישת מלאי מינימלי minimum inventory purchase -
רכש procurement -
רובד מלאי inventory layer -
רכש (2) purchasing -
רובוט robot -
רכש איכותי quality purchasing -
רובוט חיישן computerized robot -
רמה טכנית technical level -
רובוט סרבו servo robot -
רמת איכות בלתי קבילה unacceptable quality level -
רובוט תעשייתי industrial robot -
רמת איכות בלתי רצויה (LTPD) lot tolerance percent -
רובוטיקה robotics -
רמת איכות דינמית dynamic quality level -
רווח גולמי שיטת gross margin method -
רמת איכות קבילה acceptable quality level -
רווח גולמי, ניתוח gross profit analysis -
רווח הפעלה operating profit -
רמת ביצוע performance level -
רווח מהפעלה operating profit -
רמת ביקוש ניידת mobile level of demand -
רווח מהפעלה בעלות שוטפת current cost operating profit -
רמת התראה warning level -
רווח מהפעלה נטו net operating profit -
רמת חידוש מלאי order point system -
רווח מחלקתי departmental profit -
רמת יעילות efficiency level -
רווח ממלאי inventory profit -
רמת מלאי inventory level -
רווח תפעולי operating profit -
רמת פגמים צפויה anticipated defects level -
רווח תפעולי שוטף, שיטת current operating prrfomance income system -
רמת קנייה ממוצעת averaging purchases -
רווח תקני standard profit -
רמת שאיפה aspirtion level -
רווח, תוחלת expected profits -
רפיון slack -
ריבוי מקורות רכישה multiple source buying -
רצון טוב של ספק supplier goodwill -
ריגול תעשייתי industrial espionage -
רצף sequence -
ריכוז pool -
רשומת מלאי inventory record -
ריכוז חשבונות pool of accounts -
רשימת בדיקה check list -
ריכוז רכש purchasing concentration -
רשימת תיוג check list -
רשת network -
ריתמת בטיחות safety harness -
רשת ביטחון safety greed -
רכיב component -
רשת חדשנות inovation level -
רכיבי פעולה operation elements -
רכישה, מחלקת purchasing department -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות