לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קבועות fixtures -
קיבולת capacity -
קבוצה אסטרטגית strategic group -
קיבוץ תהליכים process grouping -
קיברנטיקה cybernetics -
קבוצה רשמית official group -
קידמה טכנולוגית technical progress -
קבוצת איכות quality circle -
קיום maintenance -
קיום פיסי physical life -
קבוצת משימה task group -
קיום צפוי expected life -
קבוצת עבודה working party -
קיטום truncation -
קבוצת פעולה action group -
קיטוע cut-off -
קבלן contractor -
קיטלוג cataloguing -
קבלן משנה subcontractor -
קיים מדף shelf life -
קבלן עצמאי independent contractor -
קיימות EXISTENCE -
קבלן ראשי prime contractor -
קיצוץ cutback -
קבלנות work by contract -
קלט input -
קבלנות משנה sub- contracting -
קליטה reception -
קדם ייצור pre- production -
קליטת מוצר product reception -
קו אדום red line -
קלקול בלתי רגיל abnormal spoilage -
קו איזון line of balance -
קלקול רגיל normal spoilage -
קו הרכבה assembly line -
קנה או יצר make or buy -
קנה או עשה buy or make -
קו ייצור production line -
קנוי bought in -
קו ייצור שוטף flowing production line -
קנייה בצובר bulk buying -
קו מוצרים product line -
קנייה ישירה direct purchase -
קו שווה־הוצאה iso-cost line -
קניית חבילה job lot ordering -
קו שווה־ייצור iso-product curve -
קצב אספקה נמשך continuous supply speed -
קואופרטיב יצרנים producer cooperative -
קציבת זמן scheduling -
קואופרטיב לשיווק marketing cooperative -
קרוב לבית nearshore -
קוסט פלוס cost plus -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות