לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פסיכומוטוריקה psychomotorics -
פגם defect -
פעולה operation -
פוטנציאל שירות service potential -
פעולות רכש purchasing activities -
פונקציה מעריכית exponenetiality function -
פעולת גומלין סביבתית enviromental interaction -
פונקציונליזם functionalism -
פעולת דמה dummy action -
פונקציית ייצור production function -
פעילויות טכניות technical activities -
פונקצית עלות cost function -
פעילויות להשלמת משימה task accomplishment activities -
פונקצית קוב-דוגלס Cobb-Douglas function -
פעילויות נדרשות required activities -
פחת depreciation -
פעילות activity -
פחת כלכלי economic depreciation -
פעילות בין־מחלקתית interdepartmeats activity -
פחת לפי יחידות ייצור units of production depreciation -
פעילות טכנית technical activity -
פחת על בסיס ייצור production method of depreciation -
פער ביצוע performance gap -
פטנט patent -
פער גאוגרפי geographic gap -
פיגום scaffold -
פער זמן time gap -
פיגום ממוכן mechanaized scaffold -
פער מיגוון assortment gap -
פיגום תורן ממוכן mechanaized must scaffold -
פער תכנון planning gap -
פיגום תלי ממוכן mechanaized hanger scaffold -
פער תכנון אסטרטגי strategic planning gap -
פילוג split off -
פער תפוקה output gap -
פער תפוקה output gap -
פיצול רכש purchasing split -
פרוייקט project -
פיקוח inspection -
פרוייקט חלוץ pilot project -
פיקוח ישיר direct supervision -
פרוייקט מיוחד special project -
פיקוח משתנה variable inspection -
פרוייקט סדרתי serial project -
פישוט simplification -
פרט PERT -
פישוט עבודה work simplification -
פריון productivity -
פיתוח development -
פריון כולל total factor productivity [TFP] -
פיתוח מוצר product development -
פריון עבודה labor productivity -
פיתוח מוצר חדש new product development (NPD) -
פריט item -
פיתוח מוצר, אסטרטגית product develpoment strategy -
פריט מוצר product item -
פיתוח שווקים, אסטרטגית market development strategy -
פריט מפולג split items -
פיתוח, הוצאות development expenses -
פריט עצמאי independent item -
פלט output -
פריט פנימי captive item -
פנקס הזמנות order record -
פריט תלוי dependent item -
פנקס חוזה contract record -
פנקס ניתוח פעולות work analysis record -
פסד wastage -
פתרון מועדף preferred solution -
פסולת waste -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות