לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיבולת tolerance -
סבב מלאי inventory turnover -
סיגול, תהליך adoption process -
סבב פעולות operating cycle -
סיגים alloy -
סבולת tolerance -
סגולה attribute -
סידור לפי אחסון storage oriented system -
סגולה דטרמיניסטית deterministic properties -
סידור לפי התמחות specialization oriented system -
סגירה shutdown -
סידור לפי טכנולוגיה technology oriented System -
סדירות מערכת system regularity -
סידור לפי מוצר product oriented system -
סדרה class -
סידור לפי מוצר עומד fixed product oriented system -
סדרת ייצור ניסיונית experimental production series -
סידור לפי תהליך process oriented system -
סוג ב' seconds -
סידור פונקציונלי functional system -
סוג ב' בייצור factory seconds -
סידור קבוע fixed system -
סוג תהליך class of process -
סוד מסחרי trade secret -
סיווג classification -
סוכני שינוי change agents -
סיווג מוצרים product classification -
סולם גרפי trait-graphic scale -
סיווג נכסים assets classification -
סולם קצב 100. speed scale -
סופג אנרגיה energy absorver -
סיכון אי התאמה inefficiency risk -
סוציוטכניקה socio-technical system -
סיכון דגימה sampling risk -
סיכון דחייה rejection risk -
סחורה בהעברה goods in trasit -
סיכון יצרן producer's risk -
סיכון צרכן consumer'r risk -
סילוק retire -
סחורה בתהליך goods in process -
סימול אפיונים characters symbolization -
סחורה מהמלאי spot commodity -
סימול סתמי general symbolization -
סחורה מוגמרת finished goods -
סימן השגחה inspection mark -
סטיות, ניתוח variance analysis -
סימן מים watermark -
סטייה tolerance -
סינטטית, שיטה synthetic system -
סטייה (2) variance -
סינכרוניזציה synchronization -
סטייה אקראית random variance -
סטייה גולמית gross variance -
סינרגיה synergy -
סטייה חיובית favorable variance -
סיעוף branch -
סטייה מורשית authorized deviation -
סכסוך בין־יחידתי interdepartmental conflict -
סטיית הוצאות עקיפות overgead spending variance -
סל הרמה lifting busket -
סטיית חומרים material variance -
סל מוצרים product basket -
סטיית יעילות efficiency variance -
סל קניות buying busket -
סטיית יעילות עבודה labor efficiency variance -
סמכות מטה מקבילה concurrent staff authority -
סטיית יעילות עקיפות overhead efficiency variance -
סמכות פרוייקט project authority -
סטיית כושר capacity variance -
ספיגה absorption -
סטיית כמות quantity variance -
ספיגת חסר underabsosption -
סטיית כמות חומרים material quantity variance -
ספיגת יתר overabsorption -
סטיית כמות עבודה labor quantity variance -
ספיגת עומס load absorption -
סטיית מחזור volume variance -
ספירה יזומה initiated count -
סטיית מחיר price variance -
ספירה כללית general count -
סטיית מחיר חומרים material price variance -
ספירה מדגמית sample count -
סטיית עלות cost variance -
ספירה תקופתית periodic count -
סטיית עלות תקנית stasndard cost variance -
ספירת מלאי inventory taking -
סטיית פעילות activity variance -
ספציאליזציה specialization -
סטיית שימוש usage variance -
ספק supplier -
סטיית שימוש בחומרים material usage variance -
ספק בלעדי sole supplier -
סטיית שכר עבודה labor rate variance -
ספק יחיד single supplier -
סטיית תמהיל mix variance -
ספר מלאי inventory books -
סטיית תעריף rate variance -
סטנדרטיזציה standartization -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות