לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ייצור ותיפעול
 כ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
כינון setup -
כאילו as if -
כינון (2) replacement -
כוח power -
כיסוי מלאי stock cover -
כוח משימה task force -
כיסוי עלות, שיטת cost recovery method -
כוח עליון act of god -
כישלון מוצר product failure -
כוכבים stars -
כוננות readiness -
כושר capacity -
כלכלה נטולת משקל weightless economy -
כושר אופטימלי optimal capacity -
כלכלה סביבתית environmental economics -
כושר אידיאלי ideal capacity -
כלל rule -
כושר ייצור production capacity -
כלל ג'ונסון Johnson rule -
כללי העדפה preference rule -
כושר ייצור בסגירה free production capacity -
כמויות מראש ex-ante quantities -
כושר יתר excess capacity -
כושר מושלם ideal capacity -
כמות אופטימלית תקופתית economic part period EPP -
כושר ממוצע average capacity -
כמות במלאי inventory quantity -
כושר מעשי practical capacity -
כמות הזמנה order quantity -
כושר מפעלי plant capacity -
כמות הזמנה כלכלית economic order quantity -
כושר נקודת איזון breakeven capacity -
כמות הזמנה קבועה fixed order quantity -
כושר פנוי idle capacity -
כמות חומרים תקנית standard material quantity -
כושר רגיל normal capacity -
כמות מלאי קבועה fixed inventory quantity -
כושר שיא peak capacity -
כמות נוספת דרושה extra quantity needed -
כושר תיאורטי theoretical capacity -
כפים manual -
כושר תכנון ארוך־טווח long-run planning capacity -
כרטיס עלות cost card -
כושר תפוקה productive capacity -
כשל ייצור יתר overproduction fallacy -
כושר תפוקה, בסיס output capacity basis -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות