לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
gambling contract - חוזה הימור
grace - אורכה
gap - פער
grace period - תקופת חסד
gate keeper - שומר סף
graded surplus treaty - חוזה מותר מדורג
general agent - סוכן כללי
general average - אבריה לכלל
general average disbursement - הוצאות אבריה כללית
general basic pension fund - קרן פנסיה יסוד (כללית)
general disability insurance - ביטוח נכות כללית
ground-up loss - הפסד מן היסוד
general insurance - ביטוח כללי
general provident fund - קופת גמל כללית
gereral contingency reserve - עתודה כללית לתלויות
group life insurance - ביטוח חיים קבוצתי
geriatric patient - חולה סיעודי
gifts to insured - מתנות למבוטחים
group of insured - קבוצת מבוטחים
glass insurance - ביטוח שמשות
gold clause agreement - הסכם סעיף הזהב
good experience return - החזר העדר תביעות
guaranteed bonus - הטבה מובטחת
good faith - תום לב
guaranteed dividend - דיווידנד מובטח
good selling - מכירה נכונה
guaranteed interest - ריבית מובטחת
goods in process insurance - ביטוח סחורה בתהליך
guaranteed interest rate - שער ריבית מובטח
goods in transit insurance - ביטוח סחורה בהעברה
guaranteed yield - תשואה מובטחת
goods insurance [br.] / merchandise insurance [am.] - ביטוח סחורה
guiding principles - עקרונות מנחים
guiding tarriff - תעריף מנחה
guranteed annuity - גימלה מובטחת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות