לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ultimate loss insurance - ביטוח אובדן סופי
unemployment award - מענק אבטלה
ultimate net loss - הפסד נקי סופי
unemployment benefit - דמי אבטלה
unemployment insurance - ביטוח אבטלה
under valuation - תת-ערך
uniform codex - תקנון אחיד
underwriter - חתם
uniform policy - פוליסה תקנית
underwriting - חיתום חתמות
uniform reporting - דיווח אחיד
underwriting addition - תוספת חיתומית
unilateral contract - חוזה חד-צדדי
underwriting cycle - מחזור חיתום
underwriting limit - גבול חיתום
underwriting loss - הפסד חיתומי
underwriting profit - רווח חיתומי
underwriting result - תוצאה חיתומית
update - עדכון
underwriting slip - שובר חיתום
used vehicle - רכב משומש
utmost good fait - תום לב ויושר
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות