לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
tabular mortality - תמותה לוחית
time limit - סייג זמן
tally sheet - דוח מנייָה
time on risk - זמן בסיכון
tally) - ביקורת
time to maturity - תקופה לפדיון
tariff - תעריף
timing - עיתוי
tariff / fare - תעריף (2)
title guarantee - ערובה לקניין
tariff agreement - הסכם תעריפים
tax benefit - הטבות מס
tontine - טונטוני
tax deferred annuity - גימלה דחויית מס
tax limit - מס מוגבל
total disability - נכות מוחלטת
tax on providence fund - מס על כספי קופת גמל
tax on providence funds - קופת גמל, מיסוי
tour vehicle - רכב סיור
tax on social benefits - מס על תגמולים
touring vehicle - טיולית
tax planning - תכנון מס
towing of vehicle - גרירת רכב
tax shelter [ts] - מקלט מס
towing vehicle - גורר
tracklaying vehicle - רכב זחלי
tractor - טרקטור
technical loss - הפסד טכני
trade custom - נוהל עסקי
techograph - טכוגרף
traffic - תעבורה
television insurance - ביטוח טלוויזיה
traffic sign - תמרור
temporary annuity - גימלה זמנית
trailler - גרור
temporary certificate - תעודה זמנית
trainer - מאמן
temporary cover note - כתב כיסוי זמני
tramp steamer - אוניה שוטטת
temporary partial disability - נכות חלקית זמנית
transaction wash - עסקת כיבוס
temporary total disability - נכות מוחלטת זמנית
transfer of pension rights - העברת זכויות פנסיה
transfer risk - העברה, סיכון
transferring period - תקופת העברה
transport - תובלה
terminable annuity - גימלה מוגבלת
transportation insurance - ביטוח הובלה
termination of rendering services - הפסקה במתן שירותים
transshipment - שיטעון
travel cancellation insurance - ביטוח ביטול נסיעה
terms of payment - תנאי תשלום
travel insurance - ביטוח נסיעות
the market - השוק
treaty - אמנה
theft - גניבה
third party - צד שלישי
third party action - תביעת צד שלישי
third party beneficiary - מוטב צד שלישי
third party insurance - ביטוח צד שלישי
trimotorcycle - תלת-אופנוע
trust fund [br.] / mutual fund [am.] - קרן נאמנות
trustees bond - ערובת נאמן
through bill of lading - שטר מטען במעבר
twilight zone - אזור ביניים
through freight - הובלה ישירה
tzx exempt allowances - קיצבות פטורות מס
time charter - שֶכֶר לזמן
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות