לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
bahar committee - ועדת בכר
body-corporate agent - סוכן תאגיד
bahar reform - רפורמת בכר
balanced fund - קרן מאוזנת
balanced investment option - מסלול השקעה מאוזן
balanced portfolio - תיק מאוזן
balancing of portfolio - איזון תיק
bank - בנק
bonds classification - סיווג איגרות חוב
bank deposit - פיקדון בנק
bank provident fund - קופת גמל בנקאית
bareboat charter - שֶכֶר מלא
bonus reserve - עתודה להטבה
base of calculation - בסיס הביטוח
basic interest / prime rate - ריבית בסיסית
basic limit of liability - גבול אחריות בסיסי
borderline risk - סיכון גבולי
both to blame collision clause - אשמת שני הצדדים להתנגשות
bottom limit / limit per bottom - גבול אחריות לבטן המוביל
box - תיבה
basis of valuation - בסיס החישוב
brand clause - מותג, סעיף
belated claim - תביעה באיחור
breach of contract - הפרת חוזה
benchmark - מדד ייחוס
breakdown - שבר
beneficial interest - זיקת מוטב
breaking a deposit - שבירת פיקדון
beneficiary - מוטב
bridging loan - הלוואת גישור
benefits assignment - המחאת תגמולים
budgetary pension - קיצבה תקציבית
buildings insurance pool - מאגר לביטוח בניינים
bern organization - איגוד ברן
burden of proof - נטל הוכחה
bicycle insurance - ביטוח אופניים
burglary - פריצה
bus / coach - אוטובוס
bill of lading [bl] - שטר מטען
business insurance - ביטוח עסק
business life insurance - ביטוח חיים עסקי
blanket fidelity bond - ערוּבַּת גַּג
blanket insurance - ביטוח גג
buyer's interest - זיקת קונה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות