לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
object - מושא
obligation to disclose - חובת גילוי
obligation to redeem - חובת פדיון
operating clause - הפעלה, סעיף
obligatory acceptance - חובה לקבל ביטוח
operating ratio - יחס תפעולי
obligatory insurance - ביטוח חובה
obligatory reinsurance - ביטוח משנה מחייב
option to consolidate - אופציה להתארגנות
obsolete vehicle - רכב מיושן
optional modes of settlements - דרכי יישוב אופציונליים
occupational accident - תאונת עבודה
oral agreement - הסכם בעל-פה
occupational accidents injuries - נפגעי תאונות עבודה
order bill of lading - שטר מטען לפקודה
occupational disability insurance - ביטוח נכות מקצועית
ordinary annuity - גימלה רגילה
occupational disease - מחלת מקצוע
ordinary negligence - רשלנות רגילה
ordinary share [br.] / common stock [am.] - מניה רגילה
occurrence - אירוע
oriented provident fund - קופת גמל מסלולית
original cause - סיבה מקורית
ocean through bill of lading - שטר מטען במעבר ימי
otal loss - אובדן מלא
offer / proposal - הצעה
ottoman maritime commerce law - חוק סחר ימי עותומני
officers insurance - ביטוח נושאי משרה
outstanding claims - תביעות תלויות
old age insurance - ביטוח זיקנה
outstanding claims letter - מכתב תביעות תלויות
old age pension - קיצבת זיקנה
over closing - סגירה ביתר
over insurance - ביטוח יתר
over placing - חיתום יתר
old-age pension - פנסיית זיקנה
over the counter sale - מכירה מעבר לדלפק
omission - מחדל
overcharging - חיוב יתר
omnibus account - חשבון כוללני
overlapping insurance - ביטוח חופף
on board bill of lading - שטר מטען על הסיפון
override - תוספת על
one-time deposit - הפקדה חד־פעמית
own case agent - סוכן עצמי
open certificate - תעודה פתוחה
owner - בעלים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות