לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זיקת קונה buyer's interest -
זוטובוס minibus -
זכאות entitlement -
זיהוי סיכונים risk identification -
זכויות בעלות incidents of ownership -
זיכוי credit -
זכויות נלוות incidents of ownership -
זיקה interest -
זכות בעלות ownership interest -
זיקה חלקית partial interest -
זיקה יחידה single interest -
זכות החלפה changing right -
זיקה לביצוע interest executory -
זכות המרה conversion privilege -
זיקה מוכחת full interest admitted -
זכות הקדמה right of anticipation -
זיקה מוקנית interest vested -
זכות חזרה right of recourse -
זיקה מותנית contingent interest -
זכות יישוב תביעה settlement option -
זיקה נוספת additional interest -
זכות מוקנית vested rights -
זיקה על תנאי contingent interest -
זיקה תורמת contributory interest -
זכות פדיון equity of redemption -
זיקת ביטוח insurable interest -
זכות שאיר right of survivorship -
זיקת בעלים ownership interest -
זכות תחלוף subrogation right of -
זיקת חיים lifeinterest -
זמן בסיכון time on risk -
זיקת חכירה leasehold interest -
זיקת מוטב beneficial interest -
זיקת מוכר seller's interest -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות