לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דגל נוחות flag of convenience -
דמי ביטוח לאומי insurance contributions national -
דוח חקירה inspection report -
דמי גבייה fee collection -
דוח מנייה tally sheet -
דמי גמולים contribution fees -
דוח נזק loss report -
דמי גמולים בשמירת הריון contribution fee when pregnancy guarding -
דוח נכסי קופה report of funds assets -
דוח סוקר inspector's report -
דמי הובלה וביטוח freight and insurance paid -
דוח סיכון risk report -
דוח שמאי surveyor's report -
דמי הצלה salvage charges -
דוח שנתי annual report -
דמי השהיה damurrage -
דוח תביעה claim report -
דמי טיפול handling fees -
דוח תקופתי periodic report -
דמי ייעוץ advisory fee -
דחייה rejection -
דמי לידה maternity benefits -
דחיית קצבה deferment pension -
דמי מחלה sickness benefit -
דיווח אחיד uniform reporting -
דמי מפתח key money -
דיווח מלא full reporting -
דמי ניהול management fee -
דיווח רבעוני quarter report -
דמי עמילות brokerage -
דיווידנד dividend -
דמי פגיעה injury benefits -
דיווידנד ביניים interim dividend -
דמי פוליסה policy fee -
דיווידנד מובטח guaranteed dividend -
דמי רישום registration fee -
דיווידנד מוטל projected dividend -
דמי רציף dock charges -
דיווידנד סופי final dividend -
דמי שילוח forwarding charges -
דמי שכר charter rate -
דיור חלופי alternative accommodation -
דמים fees -
דיני ביטוח insurance laws -
דף סכומים sums insured page -
דיני חוזים law of contracts -
דף פרטי הביטוח insurance details page -
דיני ים marine laws -
דרגת הסיכון degree of risk -
דיני נזיקין laws torts -
דרגת נכות disablement degree -
דרישות התאמה requirements eligibility -
דליפה leakage -
דרישות כשירות requirements eligibility -
דמי אבטלה unemployment benefit -
דרך road / way -
דמי אשראי credit fees -
דרכי יישוב אופציונליים optional modes of settlements -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות