לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ג 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
גימלה ודאית annuity certain -
גבול אחריות liability limit -
גימלה זמנית temporary annuity -
גבול אחריות בסיסי basic limit of liability -
גימלה חלה annuity due -
גבול אחריות לבטן המוביל bottom limit / limit per bottom -
גימלה טהורה pure annuity -
גבול אחריות מפוצל split limit of liability -
גימלה לתקופה קצובה term certain annuity -
גבול אחריות משולב combined single limit -
גימלה מובטחת guranteed annuity -
גבול חיתום underwriting limit -
גימלה מוגבלת terminable annuity -
גבול מיצרפי aggregate limit -
גימלה מיידית immediate annuity -
גבול עודף excess limit -
גימלה מראש annuity payable in advance -
גבול שיפוי limit of indemnity -
גימלה משתנה variable annuity -
גוף מנהל managing body -
גימלה על תנאי contingent annuity -
גורם פוליסה policy factor -
גימלה צמודה linked annuity -
גורמי סיכון risk factors -
גימלה צמותה perpetual annuity -
גורר towing vehicle -
גימלה קבועה fixed annuity -
גידור hedging -
גימלה קבוצתית group annuity -
גיל age -
גימלה רגילה ordinary annuity -
גיל אקטוארי ממוצע actuarial average age -
גימלת אלמנה widow's annuity -
גיל בתפוגה age at expiry -
גיל כניסה age of entry -
גיל מוגדל rated-up age -
גימלת חיים life annuity -
גיל מוכר admitted age -
גימלת חיים בלבד straight life annuity -
גיל מרבי age limit -
גימלת חיים משותפת joint life annuity -
גיל פנסיה pensionable age -
גיל פרישה retirement age -
גימלת נותר בחיים last survivor annuity -
גיל פרישה מקובל normal retirement age -
גימלת נותר בחיים last survivor annuity -
גיל שונה age change -
גימלת ניידות movable annuity -
גיל תביעה age of claim -
גימלת נכות disability annuity -
גילוי disclosure -
גימלת סיעוד supportive annuity -
גימלת פרישה retirement annuity -
גילוי נאות full disclosure -
גימלת פרישה על פי חיקוק statutory retirement annuity -
גיליון שקילה weightment sheet -
גימלת שאיר survivorship annuity -
גימלאות כפל double annuity -
גמל־נט gemel-net -
גימלאי pensioner -
גניבה theft -
גימלה annuity -
גרור trailler -
גימלה בפיגור annuity payable in arrear -
גרירת משכנתא mortgage towing -
גימלה בפרמיה יחידה single premium annuity -
גרירת רכב towing of vehicle -
גימלה דחויה defferred annuity -
גרעון אקטוארי actuarial deficit -
גימלה דחויית מס tax deferred annuity -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות