לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שינוי זיקה change of interest -
שאירים surviving relatives -
שינוי מהותי material change -
שאלה גורפת sweeping question -
שינוי מוטב change of beneficiary -
שאלון רפואי medical questionnaire -
שינות annualizing -
שארית: residual -
שיעור אחיד flat rate -
שב"ן additional medicine services [a.h.s.] -
שיעור יחסי rate pro-rata -
שבירת פיקדון breaking a deposit -
שיעור כולל rate blanket -
שבר breakdown -
שבר מכני machinery breakdown -
שיעור מיוחד rate specific -
שובר slip -
שיעור משיכות withdrawal ratio -
שובר חיתום underwriting slip -
שיעור נזקים loss ratio -
שווה ערך ודאי certainty equivalent -
שיעור פרמיה premium rate -
שולח principal -
שומר סף gate keeper -
שיעור תחלואה morbidity rate -
שוק ביטוח insurance market -
שיעור תמותה mortality rate -
שוק הון capital market -
שיעור תמותה גולמי crude mortality rate -
שוק כספים money market -
שיעור תשואה rate of return -
שוק מתרכך softening market -
שיעור תשואה אישי personal rate of return -
שוק רך soft market -
שיפוי indemnity -
שיפוי - ערך indemnity value -
שחרור מפרמיות waiver of premium -
שטר מטען bill of lading [BL] -
שיפוי כפול double indemnity -
שיקום מקצועי professional rehabilitation -
שטר מטען במעבר through bill of lading -
שירותי ניהול management services -
שטר מטען במעבר טהור pure through bill of lading -
שכיחות נזקים loss frequency -
שטר מטען במעבר ימי ocean through bill of lading -
שכיחות תאונות accident frequency -
שטר מטען לאוניית קו liner bill of lading -
שכר charter -
שטר מטען להובלה משולבת combined transport bill of lading -
שכר לזמן time charter -
שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח received for shipment bill od lading -
שכר למסע voyage charter -
שטר מטען לפקודה order bill of lading -
שכר מלא bareboat charter -
שטר מטען מלוכלך dirty bill of lading -
שכר ממוצע average wage -
שטר מטען נקוב בשם straight bill of lading -
שטר מטען נקי clean bill lading -
שכר פנסיוני salary base for pension -
שטר מטען סחיר negotiable bill of lading -
שכר קובע determining wage -
שטר מטען על הסיפון on board bill of lading -
שליחות מכללא implied agency -
שטר מטען פגום foul bill of lading -
שטר מטען שהוי stale bill of lading -
שמאות valuation -
שטר מטען של טובה accommodation bill of lading -
שמאי appraiser -
שטר מטען של משלח forwarder's bill of lading -
שמאי בית home appraiser -
שטר מטען שלוח shipped bill of lading -
שמאי חוץ independent appraiser -
שיא peak -
שמאי מכריע determinant appraiser -
שיבוב recovery -
שמות names -
שמירת זכויות reservation of rights -
שיווק פנסיוני pension marketing -
שנת ביטוח insurance year -
שיטעון transshipment -
שנת חלות year of maturity -
שיטת זיכוי יחידות accrued benefit cost method -
שנת פוליסה policy year -
שיטת ממוצעים average method -
שעות טיפול care hours -
שייר retention -
שער ריבית interest rate -
שייר אקטיווי active retention -
שער ריבית מובטח guaranteed interest rate -
שימור הון preservation of capital [poc] -
שרידים residual -
שינוי בסיכון alteration of risk -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות