לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קיצבה pension -
קבוצה פיקטיווית fictitious group -
קיצבה מוכרת recognized pension -
קיצבה מוקדמת early pension -
קבוצת מבוטחים group of insured -
קיצבה מזכה entitled pension -
קביעת שיעור למפרע retrospective rating -
קיצבה מזערית minimum pension -
קיצבה מיוצבת funded pension -
קבלה ושיחרור acceptance and release -
קיצבה מצטברת accumulated pension -
קבלה מותנית conditional receipt -
קיצבה מקיפה all embracing pension -
קבלת סיכון acceptance of risk -
קיצבה משתתפת participating pension -
קדם-שירות pre service -
קיצבה תקציבית budgetary pension -
קו אדום red lining -
קיצבה, היוון capitalization of pension -
קו נפרנס ימי conference line -
קיצבות פטורות מס tzx exempt allowances -
קווי קו נפרנס conference lines -
קיצבת אלמנה widow's annuity -
קום cum -
קיצבת אלמנה (2) widow's allowance -
קופה הונית capital fund -
קיצבת זיקנה old age pension -
קופת ביטוח insurance fund -
קיצבת יוצאי צבא (קי"צ) allowance ex servicemans -
קופת גמל provident fund -
קיצבת ילדים childrens allowance -
קופת גמל בנקאית bank provident fund -
קיצבת יסוד basic pension -
קופת גמל כללית general provident fund -
קיצבת נכות disablement allowance -
קופת גמל לחופשה provident fund for vacation -
קיצבת פרישה (2) retirement allowance -
קופת גמל למטרה אחרת provident fund for special purposes -
קיצבת שאירים survivorship allowance -
קופת גמל למטרה מיוחדת provident fund for epecial purposes -
קנס משיכה withdrawal penalty -
קופת גמל לעצמאיים provident fund for self employed persons -
קנס שבירה early withdrawal penalty -
קופת גמל לפיצויים proviednt funed for severence pay -
קיצבה pension -
קרן השקעות investment fund -
קרן השתלמות study fund -
קרן השתלמות לעצמאים study fund for self employed -
קופת גמל מגזרית sectorial social benefit fund -
קרן ותיקה old fund -
קופת גמל מסלולית oriented provident fund -
קרן זכויות rights fund -
קופת גמל מרכזית לפיצויים central fund for severance pay -
קרן מאוזנת balanced fund -
קופת גמל נזילה liquid provident fund -
קרן נאמנות trust fund [br.] / mutual fund [am.] -
קופת גמל פרטית private provident fund -
קרן עזר auxiliary fund -
קופת גמל, מיסוי tax on providence funds -
קרן פנסיה pension fund -
קופת חולים sickness fund -
קרן פנסיה בינלאומית international pension fund -
קופת פיצויים אישית personal fund for severance pay -
קרן פנסיה ותיקה old pension fund -
קופת קיצבה pension fund -
קרן פנסיה חדשה new pension fund -
קופת תגמולים provident fund -
קרן פנסיה יסוד (כללית) general basic pension fund -
קיבולת capacity -
קרן פנסיה סגורה Closed end pension fund -
קיבולת "תמימה" innocent capacity -
קרן פנסיה פתוחה open-end pension fund -
קיבולת חיתום capacity. underwriting -
קרן פרטית private fund -
קיבולת עודפת extra capacity -
קרן צוברת sinking fund -
קיבולת רגילה normal capacity -
קרן תשואה yield fund -
קיבולת שוק capacity market -
קרנית karnit -
קיטוע cut off -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות