לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 ס 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
סיכון ביטוחי insurance risk -
סגירה closing -
סיכון בלתי רצוי undesirable risk -
סגירה בחסר closing short -
סיכון בר-ביטוח insurable risk -
סגירה ביתר over closing -
סיכון גבולי borderline risk -
סוכן agent -
סיכון העברה (transfer risk)... -
סוכן אבריה average agent -
סיכון טהור pure risk -
סוכן אוניות ship broker -
סיכון יכולת efficiency risk -
סוכן אזורי regional agent -
סיכון לא-רגיל abnormal risk -
סוכן ביטוח insurance agent -
סיכון מוחמר increased risk -
סוכן בית captive agent -
סיכון מוסרי moral risk -
סוכן בלעדי sole agent -
סיכון מועדף preferred risk -
סוכן יחיד independent broker -
סיכון מיוחד special risk -
סוכן כללי general agent -
סוכן לויידס Lloyd's agent -
סוכן מיוחד special agent -
סוכן מישנה sub-agent -
סיכון מסחרי commercial risk -
סוכן מקומי local agent -
סיכון סחר חוץ foriegn trade risk -
סוכן משווק marketing agent -
סיכון פיננסי financial risk -
סוכן עצמי own case agent -
סוכן פנסיוני pension agent -
סיכון תוחלת חיים life expectancy risk -
סוכן תאגיד body-corporate agent -
סיכון תקני standard risk -
סוכנות agency -
סיכון תת־תקני sub-standard risk -
סוכנות ביטוח insurance agency -
סיכון, עלות cost of risk -
סימני סחורות merchandise marks -
סוכרייה sweetener -
סכום ביטוח amount insured -
סולוונסי II solvency II -
סכום ביטוח חלקי partial benefit -
סולם דירוג rating scale -
סכום ביטוח מופחת reduced sum insured -
סולם נע sliding scale -
סכום כולל lump-sum -
סוקר surveyor -
סיבה מקורית original cause -
סיבה עקיפה causa causas -
סכנה peril -
סיבה קרובה proximate cause -
סל הבריאות healthfulness basket -
סיבה רחוקה remote cause -
סל שירותים services busket -
סיבסוד צולב cross subsidizing -
סעיף clause -
סיבת תאונה cause of accident -
סעיף 14 clause 14 -
סיווג אוניות ships classification -
סעיף ביטוח insuring clause -
סיווג איגרות חוב bonds classification -
סעיף דיווח מלא full reporting clause -
סיווג קרנות נאמנות mutual funds classification -
סעיף הגינות honesty clause -
סייג exclusion / limitation -
סעיף משנה subsidiary clause -
סייג זמן time limit -
סעיף ערר contestable clause -
סיכון risk -
סף פיצוי franchise -
סיכון אי התאמה inefficiency risk -
ספח rider -
סיכון אסור prohibited risk -
סקר סיכונים risk survey -
סיכון אקטוארי actuarial risk -
סיכון אש fire peril -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות