לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניכוי צילמר zillmer deduction -
נאמן קרן mutual fund trustee [am.] -
נימוק המלצות recommendation reasoning -
נהג נקוב בשם named driver -
ניסיון experience -
נוהג custom -
ניסיון תביעות claim experience -
ניצולת salvage -
נוהג ללא רשות driving without a license -
ניתוח surgery -
נוהל עסקי trade custom -
ניתוח אלקטיווי electic surgery -
נזילות liquidity -
נזיקין / נזיקים torts / damages -
ניתוח סיכונים risk analysis -
נזק damage -
ניתוח תרחישים scenario analysis -
נזק בזדון malicious damages -
נכות disablement -
נזק במתכוון deliberate loss -
נכות חלקית partial disability -
נזק גוף injury bodily -
נכות חלקית זמנית temporary partial disability -
נזק גרר consequential loss -
נכות חלקית תמידית permanent partial disability -
נזק חוזר recurrent damage -
נכות מוחלטת total disability -
נזק חומרי material damage -
נכות מוחלטת זמנית temporary total disability -
נזק חלקי partial loss -
נכות מוחלטת תמידית permanent total disability -
נזק ישיר direct loss -
נכות מתאונה accidental disability -
נזק כולל total loss -
נכות תמידית permanent disability -
נזק ללא תקנה incurably damage -
נכיסה factoring -
נזק מלחמה war damage -
נכס לא מוכר non admitted asset -
נזק מלחמה עקיף indirect war damage -
נכס לא סחיר non tradeable asset -
נזק נסתר concealed loss -
נכס מניב earning asset -
נזק עקיף indirect loss -
נכס מסוכן risky asset -
נזק פיזי physical damage -
נכס נזיל liquid assets -
נזק ראשוני primary loss -
נכס נזיל נטו net liquid asset -
נזק רגישות sentimental damage -
נכס נצבר accrued asset -
נזק תאונתי accidental damage -
נכס פיננסי financial asset -
נזק תוצאתי constructive damage -
נכסים לא-מוניטריים non-monetary assets -
נזקים רצופים successive losses -
נכסים מוכרים admitted assets -
נטול יכולת incapable -
נכסים נזילים נטו net liquid assets -
נטילת סיכונים risk assumption -
נכסים נטו net assets -
נטישה abandonment -
נמל טעינה port of loading -
נטישת טובין abandonment of goods -
נמל יעד destination port -
נטל הוכחה burden of proof -
נמל כניסה ויציאה port of entry and exit -
ניגוד אינטרסים conflict of interest -
נמל מקלט port of refuge -
ניהול סיכונים risk management -
נמל פריקה port of discharge -
ניהול, סעיף management clause -
נספח הון capital addendum -
ניוד מוצרי פנסיה pension mobility -
נספח קיצבה pension addendum -
ניטור סכנות threat monitoring -
נפגעי תאונות עבודה occupational accidents injuries -
ניירות ערך securities -
נפקד depository -
ניכוי deduction -
נתבע בתאונה sued in an accident -
ניכוי מס במקור deduction of tax at source -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות