לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון ביטוח וניהול סיכונים
 י 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ייעוץ פנסיוני מתמשך continuous pension advising -
יד line -
ייצוב מלא full funding -
יומן אתר consruction log -
יישוב settlement -
יומן לויידס (של אוניות) Lloyds register (of shipping) -
יישוב תביעה settlement claim -
יועץ ביטוח insurance consultant -
יועץ ביטוח מוסמך accredited adviser in insurance [AAI] -
ימי אורכה days of grace -
יועץ השקעות investment adviser -
יעד destination -
יועץ פיננסי financial adviser -
יעדי מכירה sales objectives -
יועץ פנסיוני pension adviser -
יעודה לפנסיה pension fund -
יעילות השקעה investment efficiency -
יחידת צבירה accumulation unit -
יחס הון capital ratio -
יריבות ישירה direct appetency -
יחס שכר wage ratio -
ירידת ערך decrease un value -
יחס תפעולי operating ratio -
יתרה חזויה anticipated balance -
יחס תקני standard turnover -
יתרה נטו net balance -
ייחוד עילה exclusivity of course of action -
יתרה פנקסית ledger balance -
ייעוץ להשקעות investment advising -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות