לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
wage agreement - הסכם שכר
work from home - עבודה מהבית
work in emergency time - עבודה בשעת חירום
wage employee - עובד בשכר
work permit - היתר עבודה
wage encumbrance - שיעבוד שכר
work superintendent - מפקח עבודה
wage foreclosure - עיקול שכר
wage protection - הגנת השכר
wage protection act - הגנת השכר, חוק
worker's rights in bankruptcy - זכויות עובדים בפשיטת רגל
wage reduction - הפחתת שכר
working hours - שעות עבודה
working and rest hours - שעות עבודה ומנוחה
warning note - הערת אזהרה
working and rest hours law - שעות עבודה ומנוחה, חוק
warrant of arrest - פקודת מאסר
working hours and rest law - חוק שעות עבודה ומנוחה
warranty - ערובה (2)
working hours register - פנקס שעות עבודה
wash transaction - עסקת כיבוס
working licence - רישיון ניצול
working year - שנת עבודה
widow`s annuity - גמלת אלמנה
world intellectual property organiization [wipo] - ארגון עולמי לקניין רוחני
willing seller - מוכר מרצון
worning note presentation - המצאת אזהרה לחייב
with full recourse - זכות חזרה מלאה
writ of assistance - צו סיוע
witness - עד
writing off out of hand - מחיקה על הסף
written agreement - הסכם בכתב
work clothing - בגדי עבודה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות