לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
vacation date - מועד חופשה
vendor`s obligations - חובות מוכר
vacation entitlement - זכות לחופשה
vacation fund - קרן חופשה
vacation pay - דמי חופשה
verification - אימות
vacation register - פנקס חופשה
vested - מוקנה
victims of hostile action pensions law - חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה
validation - תשריר
visitor - מבקר
validity - תוקף
void ab initio - בטל מעיקרו
value sum - סכום שווי
void contract - חוזה בטל
vehicle owner - בעל רכב
voluntary bankrupcy - פשיטת רגל מרצון
veihecle expenses - כלי רכב, הוצאות
voluntary liquidation - פירוק מרצון
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות