לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
unlawful lockout - השבתה שלא כדין
uncovered check - שיק ללא כיסוי
unpaid allowance - קיצבה מולנת
underpaid tax - מס בחסר
unprotected lockout - השבתה בלתי-מוגנת
unprotected strike - שביתה בלתי מוגנת
unemployment benefit - דמי אבטלה
unrequired expense - הוצאה מעבר לדרוש
unemployment insurance - ביטוח אבטלה
unsubscribed share capital - הון מניות לא-חתום
uniform provisions - הוראות תקניות
uniform tariff - מכס אחיד
used vehicle - רכב משומש
unincopotated buisness - עסק לא-מאוגד
utmost good faith - תום לב ויושר
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות