לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
bonus - הטבה
bankrupcy application - בקשת פשיטת רגל
bankrupcy order - צו פשיטת רגל
bottom price - מחיר רצפה
bankrupt - פושט רגל
bankrupt`s transactions - עסקות פושט רגל
breach - הפרה
bankruptcy - פשיטת רגל
breach of contract - הפרת חוזה
basic law - חוק יסוד
breach of warranty - הפרת תערובה
basic law: freedom of occupation - חוק יסוד: חופש העיסוק
break-in - התפרצות
behind closed doors - בדלתיים סגורות
bribe - שוחד
broadcasting authority - רשות השידור
benefit period - תקופת הטבה
budgeted entity - גוף מתוקצב
benefit received principal - תועלת שנתקבלה, תאוריית
buisiness licensing autority - רשות רישוי עסקים
buisiness name - שם עסק
bill of exchange - שטר חליפין
buisiness names registrar - רשם שמות עסק
bill of sale - שטר מכר
burden of proof - נטל הוכחה
bill of sight - שטר ראייה
bureau of standards - מכון התקנים
burglary - פריצה
black market - שוק שחור
business licencing law - חוק רישוי עסקים
business name write-off - מחיקת שם עסק
business tax - מס עסקים
board - מותב
buzaglo test - מבחן בוזגלו
board of directors - מועצת מנהלים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות