לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
obiter dictum - הערת אגב
opposing party - צד שכנגד
oppression - עושק
option - אופציה
obligation to consult - חובת התייעצות
option contract - חוזה אופציה
obligation to disclose - חובת גילוי
oral evidence - ראייה בעל-פה
obligation to notify - חובת הודעה
orally concent - הסכמה בעל-פה
obligational authority - סמכות להתחייב
obligatory maturity - פירעון חובה
order nisi - צו על תנאי
obliteration of claim - מחיקת תביעה
order of payments - סדר תשלומים
occupation - משלח יד
ordinary expense - הוצאה רגילה
occupation tax - מס עיסוק
ordinary negligence - רשלנות רגילה
occupational accidents and diseases ordinance - פקודת התאונות ומחלות משלוח יד
organization of work control law - חוק ארגון הפיקוח על העבודה
occupational accidents injuries - נפגעי תאונות עבודה
origin mark - כינוי מקור
occupational disease - מחלת מקצוע
origin marks register - פנקס כינויי מקור
offence - עבירה
original price - מחיר מקורי
offender - עבריין
offender / criminal - פושע
ottman code of maritime commerce - חוק סחר ימי עותומני
offer - הצעה
officer of a company - נושא משרה
output - פלט
officers insurance - ביטוח נושאי משרה
output method of depreciation - פחת על בסיס תפוקה
official - רשמי
output tax - מס עסקות
overdeduction at source - ניכוי יתר במקור
official standard - תקן רישמי
overpaid tax - מס ביתר
onerous property - נכס מכביד
onus of proof - חובת ראייה
overtime remuneration - גמול שעות נוספות
operating loss - הפסד תפעולי
ownership - בעלות
opperssion of minority - עושק מיעוט
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות