לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
jewish law - דין תורה
judgment in rem - פסק דין חפצי
judgment note - הודעת שפיטה
joint and several liability - אחריות ביחד ולחוד
juridical conditions - תנאים משפטיים
joint assessment - שומה מאוחדת
joint calculation - חישוב מאוחד
jurisdiction - סמכות שיפוט
joint liability - אחריות משותפת
joint return - דוח משותף
justic - צדק
jointly owend subsidiary - חברה בת משותפת
justice - דין
judge - שופט
justice of the peace - שופט שלום
justification - צידוק
judging - שפיטה
judgment in personam - פסק דין אישי
juvenile delinquency - עבריינות נוער
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות