לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ז 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
זכות חזרה מלאה with full recourse -
זכות חפצית right in rem -
זיוף forgery -
זכות חרטה right of rescission -
זיכוי acquittal -
זכות חתימה procuration -
זיכוי בשל השקעות investment credit -
זיכוי מס tax allowance -
זכות ירושה succession right -
זיכיון concession -
זכות יתר prerogative -
זכות כללית general right -
זילות contempt -
זכות לחופשה vacation entitlement -
זיקה כלכלית economic interest -
זכאות לדמי מחלה sick pay entitlement -
זכות מוגבלת limited right -
זכאות לפיצויים compensation entitlement -
זכות מעמד standing right -
זכויות נישואין marital rights -
זכות סירוב ראשונה right of first refusal -
זכויות עובדים בפשיטת רגל worker's rights in bankruptcy -
זכות עיון בתיק inspection right -
זכויות תרגום translation rights -
זכות עיכבון lien right -
זכות right -
זכות עמידה לועד עובדים standing right of employee`s committee -
זכות אישית right in personam -
זכות ערעור right to appeal -
זכות ביטול right of cancellation -
זכות קדימה pre-emptive right -
זכות בכורה priority rights -
זכות ראוייה equitable right -
זכות שאיר right of survivorship -
זכות בעלות ברת הגדרה fee simple determinable -
זכות שמורה reserve power -
זכות שתיקה right to silence -
זכות בעלות מותנית fee simple conditional -
זמן הוא גורם חיוני time is of the essence -
זכות התערבות בהליכים prerogative of intervening in proceedings -
זקיפת תשלומים allocation of payments -
זכות חזקה perscription -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות