לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דיון נוסף further hearing -
דגם design -
דין justice -
דה-יורה de jure -
דוח התאמה לצורכי מס tax adjustment statement -
דין תורה Jewish law -
דוח חיוב ושיחרור charge and discharge statement -
דיני ביטוח insurance laws -
דוח יסוד foundation statement -
דיני חוזים law of contracts -
דוח כספי אישי personal financial statement -
דיני חיובים law of obligations -
דוח כספי בפשיטת רגל financial statement in bankrupcy -
דיני יושר equity law -
דוח כספי שנתי annual financial statement -
דיני ים marine laws -
דוח מס tax return -
דיני ירושה laws of succession -
דוח מס מאוחד consolidated tax return -
דיני מלחמה laws of war -
דוח מפרק liquidator`s statement -
דיני ממונות monetary laws -
דוח משוער estimated tax return -
דיני נזיקין torts laws -
דוח משותף joint return -
דיני ניירות ערך laws of securities -
דוח נפרד separate return -
דיני עבודה labor law -
דוח שנתי annual statement -
דיני קניין law of titles -
דוח תוצאות הנפקה issue`s outcome statement -
דירקטור director -
דוח תיאום אינפלציוני adjustment for inflation return -
דוח תיאום לצורכי מס tax adjustment statement -
דמי אבטלה unemployment benefit -
דוחות כספיים, פירסום financial statements publication -
דמי ביטוח לאומי national insurance contributions -
דוחות מידע information returns -
דמי גמולים בשמירת הריון contribution fee when pregnancy guarding -
דוחות מיוחדים special reports -
דמי חופשה vacation pay -
דוכן stand -
דמי חסות protection -
דחייה על הסף dismiss in limine -
דמי לא־יחרץ hush money -
דחיית ביצוע forbearance -
דמי לידה maternity pay -
דחיית מס tax deferment -
דחיית קיצבה pension deferment -
דחיית תביעה dismissal of claim -
דמי מחלה sickness benefit -
דחיית תשלום suspension of payment -
דמי מחלה, חוק sick pay law -
דיבה lible -
דמי מפתח key money -
דיווידנד בפירוק liquidating dividend -
דמי מפתח, חוק key money law -
דיווידנד בפשיטת רגל dividend in bankrupcy -
דמי מציאה found thing charge -
דיון hearing -
דמי פגיעה injury benefit -
דיון מהיר summary procedure -
דרישה בפיגור call-in arrears -
דיון מהיר summary trial -
דרישה לפיצויים demand for compensation -
דיון מקוצר summary procedure -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות