לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
בא כוח attorny -
בית דין מינהלי administrative court -
בג"ץ קטן quasi-plea to High Court of Justic -
בית דין נוטה inclined court -
בגדי עבודה work clothing -
בגיר adult -
בית דין שקול level headed court -
בית משפט court of law -
בדלתיים סגורות behind closed doors -
בוצע exceuted -
בית משפט לנוער juvenile court -
בורר arbitrator -
בורר arbitrator -
בוררות arbitration -
בית משפט מחוזי district court -
בוררות זבל"א arbitration by two arbitrators one chosen by each party -
בחירת מס tax election -
בית משפט קמא lower court -
בטל ומבוטל null and void -
בית משפט שלום magistrate`s court -
בטל מעיקרו void ab initio -
בלו excise tax -
ביזיון בית משפט contempt of court -
בלתי שפוי non compos mentis -
ביטוח אבטלה unemployment insurance -
במידה הראויה Quantum meruit [L] -
ביטוח אימהות maternity insurance -
ביטוח הלוואה loan insurance -
במעמד צד אחד in the presence of one side -
ביטוח לאומי national insurance -
בן מינו same kind -
ביטוח מילואים reserve service benefits insurance -
בסיס מותאם adjusted value -
ביטוח ממשלתי state insurance -
בעין in kind -
ביטוח נושאי משרה officers insurance -
בעל דין contestant -
ביטוח סוציאלי social insurance -
בעל רכב vehicle owner -
ביטול אסדרה deregulation -
בעלות ownership -
ביטול עיסקה transaction cancellation -
בקשת פשיטת רגל bankrupcy application -
ביטול פסק בוררות revocation of award -
ביצוע בעין specific performance -
בקשת רשות ערעור motion to appeal -
ביצוע להלכה constructive performance -
בר-עונשין punishable -
ביצוע ממשי actual performence -
בר־רשות licensee -
בר-תוקף valid -
בית דין court -
בריחת מס flight of tax -
בית דין ארצי לעבודה national labor court -
בררת דין conflict of laws / choice of law -
בית דין ימי admirality court -
בררת מקום choice of place -
בית דין לערעורים appellate tribunal -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות