לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תיק case / file -
תאגיד corporation -
תיק פטנט file wrapper -
תאגיד ממלכתי statutory corporation -
תיק פלילי criminal case -
תאגיד מסחרי commercial corporation -
תיקון חוזה reformation of contract -
תביעה claim / suit -
תיקון תשקיף amendment of prospectus -
תביעה claim -
תיקנון אריזות package standartization -
תביעה אזרחית civil action -
תיקרות הכנסה income ceilings -
תביעה בסדר דין מקוצר summary procedure claim -
תיקרת מס tax ceiling -
תיקשורת חסוייה privilaged communication -
תביעה ייצוגית derivative suit / class action -
תכנון מס tax planning -
תביעה כללית prosecution -
תכנון מס אגרסיווי agresive tax planning -
תלוי dependent -
תביעה נגדית counter claim -
תלוש שכר pay slip -
תביעה נגדית (2) adverse claim -
תמורה consideration -
תביעה נגזרת derivative suit -
תמריצי מס taxation incentives -
תביעה קטנונית frivolous suit -
תנאי גורף sweeping condition -
תנאי מאוחר subsequent condition -
תביעות עובדים בפשיטת רגל employees claims in bankrupcy -
תנאי מגביל limiting condition -
תביעות פטנט patent claims -
תנאים משפטיים juridical conditions -
תביעת חוב debt claim -
תניות מכללא implied conditions -
תביעת כזב false claim -
תעודת יושר caracter reference -
תו תקן standard mark -
תעודת ציות certificate of compliance -
תובע plaintiff -
תעודת רישום certificate of registry -
תובע (2) claimant -
תעסוקה הולמת suitable employment -
תובע כללי prosecutor -
תעסוקה מוגנת protected employment -
תובענה action / claim -
תעריף פיצוי בסיסי rate of basic compensation -
תפוגה expiry -
תוכנה software -
תצהיר declaration -
תוכנית ביטוח insurance plan -
תצהיר (2) affidavit -
תום לב good fait -
תקבול receipt -
תום לב ויושר utmost good faith -
תקדים precedent -
תוספת בשל אינפלציה inflationary addition -
תקופת החזקה holding period -
תועלת שנתקבלה, תאוריית benefit received principal -
תקופת הטבה benefit period -
תוקף validity -
תקופת הסכם קיבוצי collective agreement period -
תוקף למפרע retroactive effect -
תקופת חשבון accounting period -
תושב resident -
תקופת מבחן probation period -
תושב זמני temporary resident -
תקופת פטנט patent period -
תושב חוזר returning resident -
תקופת צינון cooling-off period -
תושב חוץ foreign resident -
תקופת שומה מיוחדת special assessment period -
תושב ישראל Israeli resident -
תקן ישראלי Israeli standard -
תזכורת reminder -
תקן רישמי official standard -
תזכיר התאגדות memorandum of association -
תקנה regulation -
תחולה application -
תקנה בת פעל תחיקתי legislative effect regulation -
תחולת מס tax incidence -
תקנה לשעת חירום emergency regulation -
תחום שיפוט juridiction -
תקנות התאגדות articals of association -
תחילת חופשה start of vacation -
תקרת ביטוח לאומי national unsurance limit -
תחיקת עבודה labor laws -
תרומות donations -
תחלוף subrogation -
תרופה remedy -
תיאום דוחות adjustment of statements -
תרופות בשל הפרת חוזה remedies for breach of contract -
תיאור מטעה misdescription -
תרמית fraud -
תיאור מסחרי commercial description -
תשלום חובה compulsory payment -
תיאור מסחרי כוזב false commercial description -
תשריר validation -
תיעוד documentation -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות