לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ש 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
שימוע hearing -
שאיר dependent -
שאלון questionnaire -
שינוי ביציגות change of representation -
שאלות מנחות leading questions -
שינוי מהותי לרעה material adverse change [MAC] -
שאר בשר next of kin -
שינוי מעבידים change of employers -
שבוע עבודה work week -
שבוע עבודה מוארך extended work week -
שינוי שם חברה change of corporate name -
שבוע עבודה מקוצר shortned work week -
שינויים חיוביים positive changes -
שבח increment -
שינויים שליליים negative changes -
שביתה בלתי מוגנת unprotected strike -
שיעבוד encumbrance -
שביתה מוגנת protected strike -
שיעבוד שכר wage encumbrance -
שבת saturday -
שיעור מס tax rate -
שוד robbery -
שיעור מס מוגדל increased tax rate -
שוד מזויין harmed hold-up -
שיעור מס מרבי tax rate limit -
שווה כסף money equal -
שיפוט juridiction -
שווי זקוף charged value -
שיפור במושכר leasehold improvement -
שווי נקי, שיטת net worth method -
שיק check -
שוויון בתשלום חובות parity in paying debts -
שיק ללא כיסוי uncovered check -
שיקום חברה rehabilitation of company -
שוחד bribe -
שירות בר-פיקוח controled service -
שוחד מסחרי commercial bribery -
שירות מבחן probation service -
שומה assessment -
שירות מילואים (תגמולים) reserve service benefits -
שומה לפי מיטב השפיטה assessment based on judgement -
שירות ציבורי public service -
שומה מאוחדת joint assessment -
שירות תעסוקה employment service -
שומה מיוחדת special assessment -
שכר בוררות arbitration fee -
שומה עצמית self assessment -
שומת מס tax assessment -
שכר טרחה עונשי interrorem fee -
שופט judge -
שכר כולל total pay -
שופט ראשי chief judge -
שכר מופקע exorbitant wage -
שופט שלום justice of the peace -
שכר מינימום minimum wage -
שופט תעבורה traffic magistrate -
שכר מינימום יומי daily minimum wage -
שוק פתוח market overt -
שכר מינימום לשעה hourly minimum wage -
שוק שחור black market -
שכר מירבי maximum wage -
שותף partner -
שותף חדש new partner -
שכר רגיל normal wage -
שותף כללי general partner -
שכר שווה equal pay -
שותף להלכה nominal partner -
שותף מדומה quasi partner -
שליחות agency -
שותף מוגבל limited partner -
שליחות agency -
שותף מסייע second partner -
שליחות מכללא implied agency -
שותף פעיל active partner -
שליחות מכללא implied agency -
שותף שקט dormant partner -
שליחות מפורשת expressed agency -
שותפות - פירוק loquidation of partnership -
שליחות מפורשת expressed agenct -
שותפות - פשיטת רגל partnerships bankruptcy -
שליחות נחזית apparent agency -
שותפות במקרקעין partnership in land -
שליחות על ידי השתק agency by estoppel -
שותפות בעל-פה partnership at will -
שליחות על־ידי השתק agency by estoppels -
שותפות כאישיות משפטית partnership as a legal entity -
שלילת פיצויי פיטורים compensation diverture -
שותפות כללית general partnership -
שלמונים kick back -
שותפות לאחר מעשה retrospect accessory -
שם חברה corporate name -
שם מסחרי trade name -
שותפות מוגבלת limited partnership -
שם מרמז indicating name -
שותפות עסקית trading partnership -
שם מתאר describing name -
שותפות רשומה registered partnership -
שם עסק buisiness name -
שחיתות corruption -
שם שותפות partnership name -
שטר note -
שם שרירותי arbitrary name -
שטר בוררות submission -
שמיעה hearing -
שטר בוררים submission deed -
שמירת הריון pregnancy preserving -
שטר בוררים (2) arbitration agreement -
שמירת זכויות reservation of rights -
שטר העברה conveyance -
שמירת נכסים safegurding of assets -
שטר חוב promissory note -
שנה year -
שטר חליפין bill of exchange -
שנה קובעת record year -
שטר מכר bill of sale -
שטר מכר מותנה conditional bill of sale -
שנת מס tax year -
שטר נאמנות deed of trust -
שנת עבודה working year -
שטר קיניין title deed -
שעות אסורות forbiden hours -
שטר ראייה bill of sight -
שעות עבודה working hours -
שיהוי delay -
שעות עבודה ומנוחה working and rest hours -
שיווק פנסיוני pension marketing -
שעות עבודה ומנוחה, חוק working and rest hours law -
שיחזור / שחזור reconstruction -
שפיטה judging -
שיחרור release -
שפת קריאת מחשב computer readable language -
שיחרור בערובה release on guarantee -
שקר זדוני malicious lie -
שיחרור על-תנאי release on parole -
שקר מפגיע malicious lie -
שיטת מס tax method -
שילוב הכנסות integration of income -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות