לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ק 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
קנוניה collusion -
קבוצה group -
קנוניה במכרז collusive bidding -
קבילה complaint -
קבילות submissibility -
קניין חוקי legal title -
קביעת מחירים price fixing -
קניין להלכה naked title -
קביעת שיעורים apportionment -
קניין מושלם perfect title -
קדם-משפט pre-trial -
קניין נקי clear title -
קובלנה complaint -
קניין סחיר marketable title -
קובלנה פלילית criminal complaint -
קניין פגום bad title -
קובץ התקנות collection of regulations -
קניין רוחני intellectual property -
קודיפיקציה codificatiom -
קניין שבזכות equitable title -
קודקס codex -
קנס fine -
קוורום quorum -
קנס גרעון deficiancy fine -
קול מכריע casting vote -
קנס מינהלי administrative fine -
קונסיליום consultation -
קנס מס tax penalty -
קונצרן concern -
קנס פיגורים penalty for delay -
קטגור prosecutor -
קצין מבחן robation officer -
קטגוריה prosecution -
קרוב relative -
קטין minor -
קרטל cartel -
קיום affirm -
קיזוז הפסדים losses offset -
קרן השוואה equalization fund -
קיזוז מס tax offset / setoff of taxes -
קרן השוואה למשרתים במילואים equalization fund for reserve servicemen -
קרן השתלמות לעצמאיים study fund for self-employed -
קיצבה allocation -
קרן חופשה vacation fund -
קיצבה מולנת unpaid allowance -
קרן לאומית national fund -
קיצבות פטורות מס tax exempt allowances -
קרן נאמנות חייבת leviable unit trust -
קיצבת נכות disability allowance -
קרן תמורה counterpart fund -
קיצבת פרישה retierment allowance -
קרנות יצוא export funds -
קיצבת שאירים survivorship allowance -
קרקע land -
קישור engage -
קשר מהותי material relation -
קלון infamy -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות