לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 צ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
צו יבוא חופשי free import regulation -
צבירת חופשה accumulation of leave -
צו ירושה succession order -
צד party / side -
צו כינוס receiving order -
צו כללי general order -
צד לחוזה contracting party -
צו לא תעשה prohibitory injuction -
צד שכנגד opposing party -
צו למניעת הפחתה impairment injunction -
צו לרכישה aquisition order -
צדק justic -
צו מבחן probation order -
צדק טבעי natural justic -
צו מינהלי administrative action -
צו injunction -
צו מניעה protective injunction / wirt of prohibition -
צו (2) order -
צו ניהול administration injunction -
צו אישי personal order -
צו סיוע writ of assistance -
צו אכיפה mandatory injunction -
צו על תנאי order nisi -
צו אפוטרופסות guardianship wirt -
צו עשה mandatory injunction / mandamus -
צו ביניים interim injunction / interlocutory decree -
צו פינוי evacuation order -
צו ביצוע בעין specific remedy -
צו פירוק liquidation order -
צו הבאה habeas corpus -
צו פשיטת רגל bankrupcy order -
צו הוצאה לפועל fieri facias [L] -
צו קיום צוואה confirmation of will order -
צו החזר detinue -
צו ריתוק tie-up order -
צו החלטי absolute rule -
צו רכישה acquisition order -
צו הפסקה מינהלי cease and desist order -
צו שחרור discharge order -
צו הפקדה depositing order -
צוואה testament -
צו הרחבה extention order -
צידוק justification -
צו הרחבה לביטוח פנסיוני pension insurance extention order -
צינעת הפרט right of privacy -
צו זמני temporary injunction -
צף float -
צו חירום emergency order -
צו חלוקה distribution order -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות