לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 פ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
פלילי criminal -
פגיעה תיכנונית planning damage -
פנקס חברות companies register -
פגם פורמלי formal defect -
פנקס חופשה vacation register -
פדיון חופשה pay in liue of leave -
פנקס כינויי מקור origin marks register -
פדיון חופשה (2) redemption of leave -
פנקס סימני מסחר trade marks register -
פוליגרף polygraph -
פנקס פטנטים patents register -
פושט רגל bankrupt -
פנקס שותפויות register of partnership -
פושע offender / criminal -
פנקס שיעבודים register of liens -
פושע מועד hbitual criminal -
פנקס שמאי מקרקעין register of land appraisers -
פחת מואץ accelerated depriciation -
פנקס שמות עסק register of buisness names -
פחת מותר allowed depreciation -
פנקס שעות עבודה working hours register -
פחת על בסיס ייצור production method of depreciation -
פסול דין incapaciated -
פחת על בסיס תפוקה output method of depreciation -
פסולי עדות incapacitated for evidence -
פטור exemption -
פסיכיאטריה משפטית juristic psychiatry -
פטור ממכס duty free -
פסילה revocation -
פטור ממס tax discharge -
פסילת ספרים invalidation of books -
פטור ממס (2) free of tax -
פסיקה rulling -
פטור ממס (3) tax exemption -
פסיקה (2) decree -
פטור מפיצויי הלנה exemption from compensation for delayed wage payment -
פטור, סעיף exemption clause -
פסיקתא decree -
פטיציה petition -
פסלות illegitimacy -
פסק בוררות arbitration award -
פטירה - חלוקת הכנסה distribution of income after death -
פסק דין sentence -
פטירת מעביד employer`s death -
פסק דין אישי judgment in personam -
פטירת עובד employee`s death -
פסק דין הצהרתי declaratory judgement -
פטנט patent -
פסק דין חלוט peremptory rule -
פטנט מוסף additional patent -
פסק דין חלקי partial judgement -
פיטורים ללא פיצויים dismissal without compensation -
פסק דין חפצי judgment in rem -
פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה dismissal near the end of the year -
פסק דין לפינוי evacuation verdict -
פילוג רווחים income spliting -
פסק דין מקוצר summary procedure -
פינוי דייר tenant evacuation -
פעולה מינהלית administrative action -
פינוי מסיג גבול בכוח forcefully evacuation -
פקודה order -
פיצוי compensation -
פקודת בטיחות בעבודה safty in work ordinance -
פיצוי הלנת שכר compensation for delaying wage payment -
פקודת בתי חרושת factories ordinance -
פיצוי לנאשם שזוכה damages claim by an innocent -
פקודת החברות companies ordinance -
פיצויי הלנת פיצויים compensation for delaying severance pay -
פקודת התאונות ומחלות משלוח יד occupational accidents and diseases ordinance -
פקודת מאסר warrant of arrest -
פיצויים damages -
פקודת מס הכנסה income tax ordinance -
פיצויים באמצעות קופת גמל compensation thruogh provident fund -
פקיעה lapse -
פיצויים חלקיים partial compensation -
פקיעת כהונה directorship expiration -
פיצויים כלליים general damages -
פרוגרסיוויות מס progressiviness of tax -
פיצויים מוסכמים liquidated damages -
פרוטוקול protocol / minuts -
פיצויים מיוחדים specific damages -
פרוטוקול מדריד Madrid protocol -
פיצויים עונשיים punitive damages -
פרוצדורה procedure -
פיצויים שליליים negative damages -
פיצול הכנסה income spliting -
פרוצדורה פלילית criminal procedure -
פיצול סעדים division of remedies -
פרזומפציה presumption -
פרט מטעה misleading item -
פיקוח על פי חוק statutory control -
פריסת הכנסות income averaging -
פריסת מס לאחור tax backward averaging -
פיקציה משפטית legal fiction -
פריסת מס קדימה tax forward averaging -
פירוק liquidation -
פריסת מענק פרישה retierment grant averaging -
פירוק אגודה שיתופית liquidation of cooprative society -
פריסת פיצויים compensation spreading -
פירוק בהשגחת בית המשפט liquidation under courts supervision -
פריסת רווח הון capital gain averaging -
פירוק מאונס involuntary liquidation -
פריצה burglary -
פירוק מרצון voluntary liquidation -
פרקליט attorney -
פרשנות interpretation -
פירוק קרן נאמנות liquidation of unit trust -
פרשנות חוזה contract interpretation -
פירוק שותפות liquidation of partnership -
פרשנות חשבונאית accounting interpretation -
פירוק שותפות במקרקעין liquidation of real estate partnership -
פרשנות נגד מנסח contra preferendum -
פירמה firm -
פשיטת רגל bankruptcy -
פירמה נוכרית foreign firm -
פשיטת רגל - עיכוב הליכים stay of proceeding in bankrupcy -
פירמה פרטית private firm -
פשיטת רגל - תביעות עובדים employees claims in bankruptcy -
פירסום דוחות כספיים publication of financial statements -
פשיטת רגל מאונס involuntary bankruptcy -
פירסום מטעה misleading advertisment -
פשיטת רגל מרצון voluntary bankrupcy -
פירסום פומבי publication in public -
פשיטת רגל של שותפות partnership bankrupcy -
פירעון חובה obligatory maturity -
פשע felony -
פירצת מס tax loophole -
פשרה compromise -
פישור mediation -
פשרה (2) composition -
פיתוח development -
פתק אינפורצמיה information slip -
פלט output -
פלט כוזב false output -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות