לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 ע 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
עיכבון מוכר seller`s lien -
עבודה אחרת other work -
עיכבון נוכס factor`s lien -
עבודה בשעת חירום work in emergency time -
עיכבון סוכן agent`s lien -
עבודה מהבית work from home -
עיכוב ביצוע stay of proceedings -
עבודה מועדפת preferred work -
עיכוב הליכים stay of proceedings -
עבודה מתאימה suitable employment -
עיכוב הליכים בפשיטת רגל stay of proceedings in bankrupcy -
עבודת ילדים child work -
עבודת לילה night work -
עילה cause -
עבודת נשים employment of women -
עילה פסוקה peremptory rule -
עבודת שירות service work -
עילת תביעה cause of action -
עבירה offence -
עינוי דין delay of justic -
עבירה בין-לאומית international offence -
עיקול foreclosure -
עבירה מינהלית administrative offence -
עיקול ברישום confiscation registration -
עבירה מתמשכת continuing offence -
עיקול מס tax foreclosure -
עבירות מחשב computer offence -
עיקול שכר wage foreclosure -
עבריין offender -
עיתון רשמי official gazette -
עבריינות delinquency -
על פניו prima facia -
עבריינות נוער juvenile delinquency -
עמית planholder -
עד witness -
עניין אישי personal interest -
עד מדינה state witness -
עניין פסוק res adjudicata [L] -
עד מומחה expert witness -
עניין ציבורי public interest -
עד עויין hostile witness -
ענישה punishment -
עד ראייה eye witness -
עסק טעון רישוי license requiering buisiness -
עד שמיעה hearsay witness -
עסק לא-מאוגד unincopotated buisness -
עד שקר false witness -
עסק פרטי individual proprietrship -
עד תביעה claimant witness -
עסקה transaction -
עדות evidence -
עסקה בלתי-תלוייה arm`s lenght transaction -
עדות ישירה direct evidence -
עסקה מוכחשת denied transaction -
עדות מסייעת supporting evidence -
עסקה מלאכותית artificial transaction -
עדות נסיבתית circumstantal evidence -
עסקה פגומה faulty transaction -
עדות עקיפה indirect evidence -
עסקות פושט רגל bankrupt`s transactions -
עדות ראייה evidence of an eye witness -
עדות שמיעה hearsay evidence -
עסקת טיעון pleading deal -
עדכון מדרגות המס tax brackets adjustment -
עסקת כיבוס wash transaction -
עובד employee -
עצמאי self employed -
עובד במשכורת salary employee -
עקיפה evation -
ערב guarantor -
עובד בשכר wage employee -
ערבות guarantee -
עובד שנפטר passed away employee -
ערבות אישית personal surety -
עוולה tort -
ערבות מדינה state guarantee -
ערובה bond -
עוון misdemeanour -
ערובה (2) warranty -
עולה חדש new imigrant -
עונש penalty -
ערובת החזר תשלום repayment guarantee -
עורך דין lawyer -
ערובת נאמן trustee`s bond -
עושק oppression -
ערך לצורך מס taxable value -
עושק מיעוט opperssion of minority -
ערך משפטי legal value -
עותר petitioner -
ערך שומה rateable value -
עיון חוזר reconsidiration -
ערכאה instance -
עיזבון estate -
ערעור appeal -
עיזבון בחיים life income fund -
ערער appeal -
עיזבון בנאמנות estate in trust -
עתודה להשוואת מיסים tax equalization reserve -
עיזבון בפשיטת רגל estate in bankrupcy -
עתודת חובה legal reserve -
עתירה petition -
עתירה לבג"ץ plea to High Court of Justic -
עיכבון lien -
עתירה מינהלית administrative plea -
עיכבון מאונס involuntary lien -
עיכבון מוביל carrier`s lien -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות