לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 נ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ניצול מצוקה exploitation of distress -
נאמנות trust -
נישום taxpayer -
ניתן לניכוי deductable -
נאמנות פרטית private trust -
נכה מלחמה disabled ex-seviceman -
נאמנות ציבורית community trust -
נכות disablement -
נאמנים משותפים joint trustees -
נכס asset -
נאשם accused -
נכס במתנה donated asset -
נגיף מחשב computer virus -
נכס בר־ירושה hereditament -
נוהל procedure -
נכס גשמי corporeal asset -
נוהל גילוי Discovery practice -
נכס לא-גשמי incorporeal asset -
נוטריון notary -
נכס מוחשי tangible asset -
נכס מכביד onerous property -
נושא משרה officer of a company -
נכס שאינו בר פחת nondepreciable asset -
נזיקין / נזיקים torts / damages -
נזק גוף corporeal damage -
נכסי נאמנות trust assets -
נזק לא ממוני non-pecuniary damage -
נכסי נפקדים absentee property -
נזק ממוני pecuniary damage -
נטישה abandonment -
נכסי צאן ברזל inalienable assets -
נטל הוכחה Burden of proof -
נכסים property -
ניגוד עניינים conflict of interest -
ניהול ספרים book keeping -
נמל חופשי free port -
ניהול עסקים conducting business -
נמל מבטחים safe harbor -
נסח extract -
ניכוי אחיד standard deduction -
נפגעי תאונות עבודה occupational accidents injuries -
ניכוי במקור deduction at source -
נציב מס הכנסה income tax commissioner -
ניכוי חובות deduction of loans -
נציב שירות המדינה civil service commissioner -
ניכוי יתר במקור overdeduction at source -
נציג representative -
ניכוי מס tax deduction -
נציג ציבור public member -
ניכויי שכר payroll deduction -
נקודת קיצבה allowance point -
ניכויים אישיים personal exemption -
נתבע defendent -
ניכויים מפורטים itemized deduction -
ניכויים עודפים excess deduction -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות